Easy mining: Ragnsells planerade fabrik för att utvinna fosfor ur aska från bränt rötslam har stoppats

Såg just i Land att Ragnsells planerade fabrik för att utvinna fosfor ur aska från bränt rötslam har stoppats.

Åter ett exempel på Kommunala reningsverkens återvinningsgränd.

Land Lantbruk 14 januari 2022_P från slam stoppat


Hej,
MMD dom att inte tillåta den sökta P utvinningen ur slam beror inte på verksamheten i sig utan på vattenmyndighetens tolkning av vattendirektivet och det sk icke försämringskravet enl weserdomen, dvs inga utsläpp för göras som försvårar möjligheten att nå god ekologisk status.

VM klassningar av vattenförekomster och stipulerade Kvalitetsnormer (mkn och sfä) Innebär enligt icke försämringskravet att ingen ny bebyggelse el verksamhet som innebär ökad utsläpp av någon kvalitetsparametern kan tillåtas. Detta är som Marcus Hoffman påpekar helt absurt.

Utslaget i aktuella fallet är alltså ett exempel av många på hur absurd Sveriges implementering av vattendirektivet har blivit. Domen handlar alltså inte om att reningsverk eller föreslagen slamhantering är dåligt.

/NN


Korrekt . Jag var otydlig i min kommentar om KARV:s återvändsgränd och menade att med torra lösningar så klarar man svartvattenbiten miljömässigt korrekt ur ett helhetsperspektiv. Dvs inkl. nuvarande slamspridning där gifter sprids där vi odlar livsmedel och som i flera fall nått grundvatten liksom ytvatten, våra viktiga dricksvattenförråd.
Nuvarande system medför även att laggränserna överskrids, t ex när Biototal i upprepade fall spridit dubbelt tillåten giva av rötslam.
(anm: se Avloppsslamshantering i Tierp- Konsten att överskrida forsforgivorna genom dubbla slamspridningar – Nätverket VA i Tiden , Fastighetsägares forum för rätten till sitt enskilda avlopp (va-i-tiden.se)

Beträffande Anders kommentar ”Med lögner skall detta land drivas, verkar vara det nya mottot”, så tyckte jag mottot jag såg i USA är slående på VA-sektorn i Sverige: ”Detta land byggdes upp av människor med jeans och kommer att förstöras av människor med kostym.”
Ha en bra dag!
LARS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.