SR/Åre: Företagare förlorade rättstvist om avlopp

Företagare förlorade rättstvist om avlopp

  • Efter flera turer i domstol står det nu klart att två företag som äger turistboenden i Bydalen och Höglekardalen måste betala avgifter på mångmiljonbelopp när Åre kommun ansluter deras fastigheter till det nya kommunala va-nätet som byggs i Bydalen.
  • Rättsprocessen har bland annat handlat om hur gamla avtal från slutet av 70-talet påverkar kommunens möjlighet att ta ut de här anslutningsavgifterna.
  • Men efter att Högsta domstolen nu valt att inte ta upp ärendet så har frågan nått vägs ände och Åre får alltså rätt mot företagarna.

Kommentar: Jämför detta fall med Höör där fastighetsägarna vann mot kommunen- dock efter mycket skrämsel och oro för de berörda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *