Regeringskansliet/ Kartläggning av vattenförekomster för att stärka tillgången till rent dricksvatten

Kartläggning av vattenförekomster för att stärka tillgången till rent dricksvatten

Publicerad 

Regeringen har den 16 december fattat beslut om att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att kartlägga sjöar, vattendrag och kustvatten utifrån ett sårbarhetsperspektiv.


Mailkommentar
Skrattade när jag förstod vad Du menar med att Du inte ”tror att det landar rätt” när HaV får hand om att stärka tillgången till rent dricksvatten. HaV är ju en katastrof alltsedan bildandet 2011. Sägs att var så även när de hette Fiskeriverket.

Verkar dock som om de delvis lärt sig att det är avloppsreningsverken som är  förorenarna, inte de enskilda avloppen som hittills varit deras mantra. Här har VA-i-tiden bidragit med flera uppvaktningar i Riksdag och på Miljödepartementet. Förefaller dock som om regeringen inte vill ledas av kunskap, så proppen om Hållbara vattentjänster med förslag om obligatorisk besiktning av enskilda avlopp kommer att hanteras av Civilutskottet, inte av

Miljö- och jordbruksutskottet, där vice ordf. och nån till är agronomer.

Mvh!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *