Köping/ Svar angående VA taxor

2022-01-07: Eftersom svar på va taxorna ännu inte erhållits skrev Lars Göran Carlsson, skriver vi fastighetsägare i strategigruppen för NorrMälarstrand föjlande insändare:  BBLAT/ Insändare Hur blir det medborgardialog om kommunen inte svarar?2021-04-20: Svar har erhållits på VA taxorna för bl a NorrMälarstrand. Dock kan vi fortfarande inte utläsa vad kostnaden blir för den som har Friggebod, Attefallshus eller en enkel toa i ett magasin, utan att kunna bo där.
Så fler frågor behöver ställas för att få ett klargörande.

 

Från: Annika Duan <Annika.Duan@koping.se>
Skickat: den 15 april 2021 11:52
Till: lgc.hilmer@icloud.com
Ämne: Svar beträffande VA-taxor

Hej!
Beklagar att detta har dröjt. Här kommer svar från kommunen.

Svar på ställda frågor.

Fråga: Vi hemställer om ett klarläggande om vad som avses med begreppet bostadsenhet i VA-taxan.
Svar: Praktiskt enligt taxan använder vi Bostadsenhet där det finns ett utrymme på en bostadsfastighet för boende. Några exempel:

Ett höghus med 15 lägenheter är en bostadsfastighet med 15 bostadsenheter
En villa på en bostadsfastighet är en bostadsenhet
Ett parhus på en bostadsfastighet är två bostadsenheter.

Fråga: Vi vill också ha ett klarläggande om Friggebod, Attefallshus, gäststuga utgör en bostadsenhet för vilken anslutningsavgift ska utgå för var och en av dessa liksom brukningsavgift?
Svar: Friggebod, Attefallshus och gäststuga bildar en Bostadsenhet om det finns indraget vatten och möjlighet att bo i den.

Fråga: Vidare vill vi ha svar på om carport, cykelbod, växthus, förråd, bastu enligt VA-taxan utgör en övrig fastighet för vilken anslutningsavgift ska utgå för var och en av dessa liksom brukningsavgift?
Svar: Om dessa byggnader finns på en fastighet där inget bostadshus finns så är fastigheten en Övrig fastighet. Om det finns ett bostadshus på fastigheten så utgör fastigheten en Bostadsfastighet enligt VA-taxan.

Med vänlig hälsning
Annika Duàn
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande


Från: Lars-Göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com>
Skickat: den 20 april 2021 09:22
Till: Annika Duan <Annika.Duan@koping.se>
Ämne: Sv: Svar beträffande VA-taxor

Hej !

Vi tackar för svaret. Eftersom svaret dröjt från augusti 2020 – april 2021 vill vi naturligtvis få reda på varför detta dröjsmål uppstått. Eftersom vi fått olika besked från olika företrädare för kommunen tillskrev vi kommunstyrelsen för att få kommunens tolkning varför vi begär att få protokollsutdraget på kommunstyrelsens beslut kring det svar vi erhållit.

Strategigruppen för Norrmälarstrand
Med vänlig hälsning
Lars-Göran Carlsson


Från: Annika Duan <Annika.Duan@koping.se>
Datum: 20 april 2021 12:54:26 CEST
Till: Lars-Göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com>
Ämne: Sv: Svar beträffande VA-taxor

Hej!
Tack för respons.

Vill avge följande förklaring:

Fördröjningen på svaret beror på, vad jag kan förstå, att frågan hamnat mellan ansvarig tjänstepersonen och ordförande i KS. Ingen skugga på någon utan det handlar om en miss i kommunikationen.

Ett brev ställt till kommunstyrelsen blir automatiskt inte ett ärende till KS. Svaret är skrivet utifrån beslut fattade i kommunfullmäktige. Därav kan inget protokollsutdrag delges utan jag hänvisar till Kommunfullmäktiges beslut kring taxor och avgifter.

Med vänlig hälsning

Annika Duàn
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.