Ö-viks Allehanda/ Lars och hans dotter kan behöva flytta när Miva bygger ut vattennätet: ”Känner sig kränkt”

Nya vattenpriser i Ö-vik

Lars och hans dotter kan behöva flytta när Miva bygger ut vattennätet: ”Känner sig kränkt”

28 november 2021 12:00

Lars Vestman i Nyänget måste ansluta sig till kommunens vatten- och avloppsnät.

Men han har inte råd med en avgiftshöjning – och kan behöva flytta.

– Det känns som om kommunen inte vill att man ska bo här om man är fattig, säger han.

Först ut i Mivas utbyggnation av sina vatten- och avloppsnät är områdena Nyänget och Paddal. Lars Vestman bor i Nyänget.

Det kommunala vattenbolaget Miva kommer att bygga ut deras vatten- och avloppsnät. I oktober antog bolaget ett förslag att höja avgiften för dem som ansluter sig till nätet. Förslaget ska nu tas upp i kommunfullmäktige.

Först ut i utbyggnationen är områdena Nyänget och Paddal, vilket börjar nästa år. Lars Vestman bor i Nyänget med sin dotter men tror inte att han har råd med avgiften, om den höjs.

– Som ensamstående har jag svårt att få banklån, säger han och fortsätter:

– Men jag har svårt att se hur det ska gå även med ett lån. Man känner sig kränkt.

Lars Vestman studerar för att bli mattelärare och får sin inkomst främst genom studiebidrag. Han flyttade in i huset i Nyänget 2000 när hans morbror som ägde tomten gick bort.

Just nu har han eget avlopp och tillgång till vatten genom en lokal vattenförening. Men om Mivas förslag går igenom kan nyanläggningsavgiften för att ansluta sig till avlopps- och vattennätverket ligga på över 187 000 kronor för Lars.

– Sen kommer vi behöva betala för egen grävning, installation av vattenmätare och andra avgifter ovanpå det, säger han.

Lars Vestman flyttade in i huset i Nyänget 2000 när hans morbror som ägde tomten gick bort.

Men är det ändå inte bra att bygga ut avlopps- och vattennätverket?

– Om man har ett val så kan en sån här avgift vara befogad men vi måste ansluta oss till nätverket, säger Lars Vestman.

Och ni måste ansluta er till nätverket?

– Ja i alla fall när det kommer till avlopp, säger han.

Lars tror inte att han kan hitta en annan plats att bo i Örnsköldsvik. Hans dotter Linnéa går på Parksskolan. Hon säger att hon inte vill flytta från stan.

– Det känns jättejobbigt om jag skulle behöva byta skola. Jag har alla mina vänner här och min familj bor häromkring, säger hon.

Lars Vestman har i nuläget ingen plan om det blir så att avgiften höjs.

– Nej, det har vi faktiskt inte. Som jag förstår det kan vi överklaga till mark- och miljödomstolen. Vi kanske gör så, men vi griper efter halmstrån, säger han.

Vad hade ni velat se att kommunen gjorde i en ideal värld?

– I en ideal värld hade jag sett att kommunen kommer in och betalar för nyanslutningsavgiften och så får varje enskild betala för driftkostnaden själv, säger Lars Vestman.

Men skulle inte det också bli väldigt dyrt?

– Jo det blir en viss kostnad för det men om man vill uppnå vissa miljökrav skulle jag säga att det är värt det, säger han.

I samband med Mivas antagande av prishöjningsförslaget talade ÖA med deras kommunikatör Jennie Högström. Miva sa då att den ökade avgiften berodde på svårigheter att dra ut vatten till områdena i fråga.

– Visst, det är stora utgifter för fastighetsägarna, men det är också stora kostnader. Vi har haft två informationsmöten för dem som är först ut, säger Högström.

Hur har er info tagits emot?

– Konstruktionen av taxan tror jag man kan förstå om man får den förklarad, varför den är viktig och att det är en standard som rekommenderas av branschorganisationen Svenskt Vatten. Höjningen har jag förståelse för att man tycker är hög.

Kan man på något sätt slippa undan den här omställningen?

– Det är möjligt att ansöka om avgiftsbefrielse, om du har vatten med bra kvalitet och tillgång till tillräckligt mycket vatten. Befrielsen gäller inte spillvatten.

– För de som ansöker om befrielse blir det en procedur där man genom att skicka in prover ska visa på tillräckligt tjänligt vatten, säger Jennie Högström.

Beslutet om prishöjningen antas av kommunfullmäktige den 29 november.


·         Nya vattenpriser i Ö-vik Nya vattenpriser i Ö-vik

Chockhöjningen – här är Mivas nya vattenpriser i Ö-vik

9 oktober 2021 07:02

De senaste 50 åren har ingenting hänt.

Men nu höjs avgiften för nyanslutning av kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsvik.

Och då sker det rejält.

– Ja, det blir stora ökningar, säger Jennie Högström, kommunikatör på det kommunala dotterbolaget Miva.

– Dagens taxemodell har gällt sedan 1972. Under en längre tid har det funnits tankar om att justera konstruktionen för anpassning till regelverk och branschstandard.

Efter beslut i såväl Mivas som Rodrets styrelse föreslås en större höjning inför kommande utbyggnadsområden. Därtill förändras själva konstruktionen av taxan.

Kommunfullmäktige fattade i november 2020 beslut om att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till flera områden i kommunen.

”Det leder till helt nya förutsättningar och ökade kostnader för Miva, då dessa områden ligger i kustnära, i bergig och därmed utmanande terräng. Kostnaderna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp täcks inte av dagens anläggningsavgift och därför behöver anläggningsavgiften höjas”, skriver Miva i ett pressmeddelande.

Förslaget har antagits av Mivas och Rodrets styrelser och ska upp till beslut i kommunfullmäktige i november.

Den nya anläggningsavgiften innehåller en tomtyteavgift som redan nu väckt frågor hos kunder. Det är en princip för fördelning av va-huvudmannens kostnader vid nyanslutning.

Ju större fastighet, desto högre är kostnaden rent generellt för ledningsdragning till fastigheten.

I kommunens plan identifieras åtta områden som har behov av kommunalt vatten och avlopp:

Först ut är Nyänget/Paddal, där utbyggnaden startar 2022. Därefter följer Idbyn/Fjärdänget, och efter det kommer Gullvik.

Planen är att utbyggnaden påbörjas i Nyänget/Paddal under 2022, i Fjärdänget/Idbyn 2025 och i Gullvik 2028. Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras. Utbyggnaden av alla åtta områden som finns i va-planen beräknas ta cirka 25–30 år.

Övriga utpekade områden är Backsjöänget, Hornön, Högbyn, Måle och Nötbolandet; i oprioriterad ordning.

Vad säger berörda om att de ska ut med stora pengar?

– Visst, det är stora utgifter för fastighetsägarna, men det är också stora kostnader. Vi har haft två informationsmöten för dem som är först ut, säger Högström.

Hur har er info tagits emot?

– Konstruktionen av taxan tror jag man kan förstå om man får den förklarad, varför den är viktig och att det är en standard som rekommenderas av branschorganisationen Svenskt Vatten. Höjningen har jag förståelse för att man tycker är hög.

Högström säger att det i första etappen, Nyänget/Paddal, är 109 fastigheter som berörs.

Kan man på något sätt slippa undan den här omställningen?

– Det är möjligt att ansöka om avgiftsbefrielse, om du har vatten med bra kvalitet och tillgång till tillräckligt mycket vatten. Befrielsen gäller inte spillvatten.

– För de som ansöker om befrielse blir det en procedur där man genom att skicka in prover ska visa på tillräckligt tjänligt vatten, säger Jennie Högström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.