2021-10-15, Den lilla människan Anna, ”Jisses, om media t om varnar för närbilder på avloppsvatten…”

”Jisses, om media t om varnar för närbilder på avloppsvatten…”

Jag vet inte hur det är ställt i dagens Sverige när befolkningen antas av SVT vara av så pass känslig natur att man blir varnad för närbilder på avloppsvatten…
svt.se 12 oktober 2021 ( uppdaterad 13 oktober 2021)
Stockholm
”Försenad teknik för nio miljarder ska rena Stockholms vatten”

Naturligtvis kan det ju vara ett lite besvärligt läge om man just råkar intaga någon form av föda när bilderna dyker upp, jag förstår väl det jag…

Men herrejisses, om människan inte ens kan förmås att ta in information angående avlopp utan att få en förvarning på närbild…
Hahaha, ja jag vet inte men det blir lite smärre komiskt i mina ögon…

Hur i hela fridens namn ska vatten och avloppsfrågor någonsin bli uppmärksammade?

Ska varningar skickas ut innan debatter i ämnet också?
Eller ska de inte tas upp för det anses lite äckelpäckligt?

Inte undra på att frågan inte lyfts upp på den seriösa nivån den faktiskt är värd.

Sen grubblar jag vidare på dessa kassetter med filter som då, såvitt jag kan förstå utifrån den korta filmsnutten, säjs suga till sig microplaster, bakterier, kväve och fosfor mm.

Hur tillverkas dessa kassetter?
Av vad tillverkas dessa membran?
Vilka mängder av material av dessa membran går åt till en kassett?
Vad händer med kassetterna efter ”uttjänad tid”?
Vad händer med det som fångats upp på membranen?
Vad slipprar igenom kassetterna?
Många undringar blir det…

Konstaterande:
Människor förmodas inte kunna se bajs på filmsnutt utan varning men antas acceptera att bräddningar är ok i vattnen de badar, paddlar and so on…

Överallt varnas det för kommande stora prisökningar på vatten och avlopp men den stora allmänheten verkar inte reagera.

För en del av oss har va-frågorna redan blivit ett groteskt helvete (ursäkta det brutala ordvalet men det görs för att påskina allvaret).

Lär bli samma brutala uppvaknande som frågorna gällande elpriser och bensinpriser gällande va-priser.

Vatten och avlopp sköter sig självt, bara å spola sen är problemet ur världen…
Eller va!?!

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.