VA-i-tiden, VA Guiden och VAK konferensen som vi nobbas ifrån. Användarperspektivet skall inte belysas, bara kommunernas.

Tyvärr fick vi, VA-i-tiden, inte heller i år vara med på VAK konferensen (vattenavlopp kretslopp) som VA guiden anordnar. Detta trots fleråriga kontakter med va-guiden så nobbas vi återigen. Brukarsidan skall inte representeras, utan bara kommunerna. VA-industrin bjuds samtidigt in till att ställa ut sina produkter i ankomsthallen och prata för dem där.

I samband med att vi konstaterar att programmet är utskickat till medlemmarna, dvs kommunernas folk som arbetar med miljö resp va frågor, så skriver vi detta brev:

”Hej!  Jag noterar att inbjudan till VA-konferensen våren 2022 har skickats ut. Men vi har ännu inte fått något svar på vår förfrågan om att få medverka. Det vore konstigt om vi, såsom representanter för brukarsidan, inte skulle få vara med.

Vi har skickat ut vår argumentationssammanställning till samtliga kommuner och länsstyrelser liksom Havs- och vattenmyndigheten. Förmodar att jag skickat den till dig tidigare – om inte så kommer den här igen.

Kanske har du sett vår medverkan på SwebbTV? Om inte så kommer länken här: https://swebbtv.se/w/8gdar9zyvHLakzUK6W6GFn

/Arne”

 

Vi fick detta svar:

…Jag gissar att det du syftar på  är vårt nyhetsbrev där vi har gått ut med information? Vi har pratat kring en programpunkt med er. Vi uppskattar att ni hör av er, men tackar nej för årets VAK. Vi är måna om användarperspektivet, men väljer att lyfta frågeställningarna på annat sätt. Vi hoppas bland annat kunna ha med en jurist som pratar kring myndigheternas roll utifrån de domar som kommit under året…

 

Vi svarar återigen:
”Hej Maja och tack för ditt svar. Jag förstår er inställning då ni – vad jag vet – är en intresseorganisation, som skall företräda era medlemmar. Ni har lyckats bra i detta genom att även involvera kommuner och myndigheter på ett unikt sätt. Men vi kommer att fortsätta vårt arbete för att bevisa att naturens ständiga kretslopp med markbaserad rening är mera effektivt, miljövänligt, energisnålt, resurssnålt, kretsloppsanpassat, uthålligt, kostnadseffektivt etc. än något av de alternativ som era medlemmar kan erbjuda. Detta gäller, som vi påpekat på all landsbygd där tomtstorlek, växtlighet och avstånd ner till berggrunden möjliggör naturlig retention. Således troligen i 99% av Sveriges landsbygd.
//Arne”

 

”Låt oss betrakta eländet på avstånd och tids nog kommer verkligheten även ifatt VA-Guiden.” som Kent Leonardsson skriver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.