Skyddad: Köping- NorrMälarstrand/ Svea HR- Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan: