Torrtoalett- Positiva egenskaper med Compostera. Ett annat sätt se på modernitet, lyx och bekvämlighet

Ulf Svensson skriver:
I samband med luftskeppsprojektet har jag propagerat för ett annat sätt se på modernitet, lyx och bekvämlighet. Satte ihop en lista på positiva egenskaper utifrån Carl´s torrtoalett  (se denna länk: Compostera ett hållbart alternativ) 
Ingen vattenanvändning

Produkten bygger på långkompostering vilket innebär organisk nedbrytning på plats och ställe.

Toalett utan vattenanvändning
Kräver ingen kostsam rörinfrastruktur
Toalettinnehållet bearbetas på plats och ställe utan behov av transport

Ingen lukt
I toalettrummet finns ingen dålig lukt eftersom ventilationen sker genom toaletten. Toaletten luktar inte före användning, inte när man använder den och inte efter man använt den.

Toaletten är luktfri
Krävs inga kemikalier för att vara luktfri – toaletten är undertrycksventilerad.
Toaletten är alltid fräsch före, under och efter användning

Inget avlopp
Eftersom det inte finns något behov av vattenanvändning finns heller inget behov av bortforsling. Sparar 60 000 liter vatten för ett vanligt hushåll.

Toaletten har inget behov av avlopp
Sparar pengar (kan användas till annat hållbarhetsarbete) och fysiska resurser
Minskar koldioxidutsläppen

Inga aerosoler som smittar
I samband med Covid 19 har olika smittspridningsvägar diskuterats. Om detta virus smittar via aerosoler (små droppar) – hosta, nysningar spolning av toaletter – är en spolningsfri toalett en smittväg mindre. Vanligtvis brukar toalettutrymmen ventileras via taket vilket utsätter användaren för onödiga risker (om det visar sig att detta är en potentiell väg för hög smittorisk).

Toaletten framkallar inte några aerosoler
Utesluter en potentiell smittväg
Ett säkrare och mer hälsosamt toalettbesök

Inga kemikalier
Processen i utrymmet under toaletten – ett multrum – kräver inga tillsatser för att fungera. Innan användning laddas toaletten med levande jord (jordbakterier) och torrmaterial typ torvströ. Det bygger således på en helt och hållen biofysisk naturlig nedbrytningsprocess.

Rengöring av toalett inskränker sig till att spraya vatten – inga kemikalier krävs

Ett mer hälsosamt toalettsystem
Kemikaliebelastningen i samhället går ner

Ingen värme för processen
CompostEra-toaletten kräver ingen tillförd värme för att fungera.

Den biologiska processen ger värme av egenkraft
Ingen extern värme krävs
Driften av denna toalett är extremt resurseffektiv

Inga negativa synintryck
Ett rör till multrummet har optiska egenskaper som innebär att inga synliga avlagringar syns. För eventuell rengöring, vilket inte handlar om daglig skötsel, kan man använda en duschflaska med vanligt vatten.

Inget av våra sinnen ska störas vid ett toalettbesök
Ett toalettbesök ska vara en positiv upplevelse

Att människor väljer en toalettlösning med många plus för individ och samhälle

Inget störande ljud
Eftersom toaletten saknar vattenspolning kommer ingen att störas av ett toalettbesök. Inte ens den fläkt som driver ventilationen eller den uppvärmda toalettringen är störande.

Eftersom vattenspolning inte ingår så utesluts det ljud som annars uppkommer.
Individerna i en familj störs inte av familjemedlemmarnas toalettbesök
Ökar välmående framför allt nattetid då toabesöket kan ske ljudlöst

Inget behov av ljus i toalettrummet på natten
Ett svagt och diskret ljus lyser upp toaletten på natten. Behovet av att tända ljuset i toalettrummet minimeras.

Inget störande ljus vid nattliga toalettbesök
Väcker inte övriga familjemedlemmar
Kan minska behovet av nät-el och därmed installationskostnad

Uppvärmd toalettring
Toalettringen är uppvärmd av samma batteri som driver fläkten (se ovan Inget störande ljud). Innebär en komfortabel användning.

Bekväm egenskap utan stor energiförbrukning
Toalettbesöket blir lite ”lyxigare”
Framför allt ett bra komplement för barn

Luktfri växtnäring och jord som slutprodukt
Av klosettinnehållet – urin och fekalier – finns den mesta näringen i urininnehållet. Denna samlas underst i multrummet i en särskild behållare och töms vanligtvis en eller två gånger per år i ett vanligt hushåll. Det fasta avfaller krymper successivt ihop tills att multrummet blir fullt. Denna process brukar normalt ta 40 år. Blir jord som slutprodukt.

Luktfri växtnäring som bearbetas i det egna toalettsystemet
Den bästa, bredspektriga växtnäringen för egen odling eller för närodlat
Sluter kretsloppet, minskar behovet av annan näringstillförsel som är klimatovänlig

Producerar inga förorenande ämnen
Vid vanlig användning produceras inga förorenande ämnen. Mediciner och liknande innebär inga problem för slutprodukterna ”växtnäring” och ”jord” eftersom dessa nedbryts vid mellanlagring.

Luktfri växtnäring som enbart bearbeta toalettinnehållet i det egna toalettsystemet
Den bästa växtnäringen för egen odling eller för närodlat (inga tillsatser krävs)
Sluter kretsloppet, minskar behovet av annan näringstillförsel som är klimatovänlig

Inget stopp i toaletten
Till skillnad från vanliga vattentoaletter blir det aldrig stopp i en CompostEra-toalett.

Töms vart 5:te till vart 15:te år
Eftersom toalettinnehållet (bajs och papper) krymper ihop och urinen separeras
Tankutrymmet och den biologiska processen gör detta till ett icke-problem

Är en billig produkt
”Enkel men genial” brukar det heta. Finns inga dyra komponenter utan bygger på en process som arbetar med naturen, inte emot. 

Billig i inköp och kan ge intäkter (sälja växtnäring) och heller inga årliga kostnader
Belastar inte hushållsekonomin
Pengar kan i stället satsa på andra hållbara produkter och tjänster för hushållet

Beprövad
Produkten finns på marknaden i Sverige, USA och i flera andra länder. Carl Lindström är den person som har mest erfarenhet av produkten efter nästan 40 års verksamhet i en amerikansk kontext. Är numera bosatt i Sverige där han nu vidareutvecklar ett nydanande VA-system i den mindre skalan.

Är välbeprövad och har ständigt utvecklats sedan 1939 då den utvecklades.
Fungerar!
Kan anpassas till olika förhållanden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.