Klipp ur facebookgruppen VA-i-tiden nätverk

Klipp ur facebookgruppen VA-i-tiden nätverk

Peo Eliasson
”Hej alla Jag bor sedan år 2007 på landet i utkanten av Sundsvall i en liten villa byggd år 1965 med enskilt avlopp och det enda dokumentation jag fick med på avloppet är att 3-kammarbrunnen och infiltration är att den är bytt år 1997 samt en produktblad på anläggningen. Vid köpet av fastigheten av mej år 2007 så hade jag nog inte rätt kunskap att ställa rätt frågor kring tillstånd, skisser o dylikt men säljarna hade inte haft någon anmärkning på anläggningen från kommun som då var 10 år gammal så jag misstänkte inget konstigt. De tidigare ägarna av min fastighet har av flera inkl mej själv upplevts som ärlig och noggranna och skulle inte ha fuskat eller genat. För lite över ett år sedan så började jakten från kommunen i Sundsvallsområdet på enskilda avlopp som i så många andra kommuner där min anläggning efter inventering ej blev godkänd och bland annat så hävdar de att de ej hade eller hittade någon dokumentation på anläggningen. När jag igår i ett trevande försök försöker förstå vad som har hänt historiskt så mailade jag kommunen och ville att de skulle ta fram ALL dokumentation från då huset byggdes år 1965 fram till år 2000 vilket de gjorde och nu till min fråga och fundering. Kommunen hittade bara ett enda dokument mellan åren 1965 och år 2000 och det gällde dricksvattenbrunnen och var från år 1969 så det jag undrar över är om detta är trovärdigt?? De hittade Inga, Zero, Noll dokument på min avloppsanläggning??!! Kommunen hävdar att det inte har eller hittar någon dokumentation på anläggningen men de har slamtömt under alla år utan anmärkning. Jag är mycket förbryllad över detta och undrar hur det kan vara möjligt?
Mvh Peo Eliasson”.

Svar av Arne Gunnarsson:

Arne Gunnarsson

Administratör
Hej! Har du läst vår argumentationssammanställning – om inte så gör det. Vi skriver bl.a. som förklaring till ditt inlägg: ”Ett särskilt problem är när en fastighet har en godkänd anläggning, men p.g.a. ägarbyte eller
bristande arkivering inte kan bevisa att anläggningen är godkänd. Kommunerna har också tappat
massor av dokumentation i samband med övergång från pärmhantering/pappersarkivering till
digitalisering. Samma gäller även vid haveri eller byte av datasystem. Det går inte att i efterhand se
hur infiltrationen är gjord. Det förekommer därför att inspektörer underkänner avloppsanläggningar
bara för att de inte finns upptagna i kommunens register.
En fastighetsägare har rätt att förvänta sig att ett tidigare godkännande gäller under rimlig tid.
Att en tillsynsmyndighet har gett ut nya allmänna riktlinjer är inte tillräckligt för omprövning.
Miljöbalkens 24 kap 3§ säger bl.a. att ett godkännande får omprövas om sökanden inlämnat
felaktiga uppgifter eller om det uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse, som inte
förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts. Det måste då enl. vår uppfattning vara
tillsynsmyndigheten, som skall visa vari en sådan olägenhet består”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.