DN Debatt / ”Obegriplig idé om att ta vara på värme ur avloppsvatten”

DN Debatt  ”Obegriplig idé om att ta vara på värme ur avloppsvatten”

Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare på Chalmers: I fattiga länder är det kyla snarare än värme som saknas.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Läs senare

Det finns många skäl till att bättre ta tillvara och skydda våra vattenresurser för samhällets alla behov och användningsområden samt för ökad klimatstabilitet. Där har undertecknarna av DN Debatt-artikeln ”Mer vatten måste skyddas om vi ska klara klimatmålen” rätt.

Men när de samtidigt propagerar för att sanitetsfrågor ska förändras med bland annat hänsyn till att hälften av världens avloppsvatten släpps ut orenat blir det mer komplicerat. Och skribenternas idé om att vi borde ta vara på värme ur avloppsvatten i länder där temperaturen nu stiger till gränsen till outhärdligt blir nästintill obegriplig. I dessa länder är det kyla snarare än värme som saknas.

Vatten- och avloppsbranschen har hittills vägrat att redovisa sina klimatutsläpp och sin resursanvändning. Det är också en verksamhet som använder vårt kanske viktigaste livsmedel – rent dricksvatten – till att transportera vårt bästa näringsämne – toalettinnehållet – till så kallade reningsverk som effektivt sprider alla föroreningar som produceras i våra moderna samhällen till vattenområden som slutar i haven. Där ställer utsläppen bara till problem.

Vi blandar alltså i våra toaletter rent dricksvatten med utmärkta näringsämnen som sedan blandas med avlopp från industrier, verkstäder, sjukhus och allt annat som ger problematiska föroreningar i detta tekniskt komplexa och kostsamma system. För ”reningen” krävs dessutom att vi tillsätter en hel del kemikalier.

Denna modell har ifrågasatts eftersom den är dyr, ineffektiv, resursförstörande och miljövidrig samt i slutändan också är ohälsosam. Frågan är om det finns systemlösningar som i stället arbetar med istället för mot naturens kretslopp? Kan vi nyttja toalettsystem där vi nyttjar oförstörda resurser som rent vatten och näringsämnen i livsmedelsproduktionen?

Svaret på den frågan är ja. Så kallade torra sanitetslösningar har stor potential, inte enbart på landsbygden. Fördelarna handlar om lösningar som inte kräver vattenanvändning. Dessa är till skillnad mot vattenspolande toaletter luktfria via undertrycksventilering. De producerar dessutom luktfri näringsvätska, som kan användas för egen odling eller sändas till närmaste jordbruk. De är också energieffektiva.

Sårbarheten i storskaliga avloppssystem är uppenbara. Vid elavbrott stängs till slut vattnet av. Då kan definitivt smittspridning snabbt uppstå. Framtida pandemier kan komma att utgå från storskaliga avloppslösningar, trots de stora kostnader som gräver djupa hål i ländernas budgetar.

Medel för forskning och utveckling behöver avsättas till att bygga upp hållbara lösningar för vatten och avlopp. Det är dessutom akut för att vi ska kunna vårda våra livsviktiga och knappa vattenresurser.

Det finns ett projekt i Sverige som tagit sig an ett helt kvarter med bostäder, kontor och andra verksamheter. Helsingborg, som flera år i rad utsetts till Sveriges vassaste miljökommun, har tagit fram en lösning där avloppsvattnet separeras och bearbetas för att resurserna ska kunna användas i jordbruket. Mer av andra systemlösningar, mer modulära och mer källsorterade måste till eftersom även vattnet i avloppsvattnet är en viktig resurs att ta vara på när nederbörden uteblir vilket är fallet i tropikerna.

Olika förslag finns alltså till sanitetslösningar, med eller utan vattenanvändning, som kan bli en del av lösningen i stället för att som i dag vara en del av problemet. Frågan är varför inte dessa lösningar ges en mer framträdande roll i dagens utvecklingssamtal där klimataspekter bara är en av fördelarna.

DN Debatt. 30 oktober 2021

Debattartikel

Klimatforskaren Johan Rockström med flera:
”Mer vatten måste skyddas om vi ska klara klimatmålen”

Replik

Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare på Chalmers:
”Obegriplig idé om att ta vara på värme ur avloppsvatten”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.