DN/ Björn O Gillberg: Risk att storsvensk nationalism sker till priset av oreparerbara miljöskador och inskränkningar av rättssäkerheten.

REPLIK DN DEBATT 25/10.

Björn O Gillberg: Risk att storsvensk nationalism sker till priset av oreparerbara miljöskador och inskränkningar av rättssäkerheten.

Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, pläderar i en artikel på DN Debatt för att Sverige ska kunna bli fossilfritt tidigare än målet 2045. Det kräver enligt Axelsson bland annat att vi får ”snabbare och effektivare tillståndsprocesser”, som förutsätter lagändringar.

Tron på el från vindkraft som frälsaren från växthushelvetet har lett till att man på olika håll alltför lättvindigt kör över glesbygdsbefolkningen, och då inte minst samerna. Gigantiska vindkraftsparker anläggs i rasande fart och skapar behov av nya regionala och nationella elnät.

Det handlar sammantaget om det hittills största ingreppet i ekosystemet och människors livsmiljö. Markbygdens vindkraftpark utanför Piteå kommer till exempel fullt utbyggd att omfatta 1 101 vindkraftverk på en yta av 450 kvadratkilometer. Enkom etapp 2, med 440 verk fullt utbyggd på en yta av 160 kvadratkilometer, kräver 19 mil kabelschakt, 22 mil ny väg och 8,5 mil upprustad skogsbilväg. Fundamentet för ett enda verk kräver cirka 1 000 kubikmeter betong.

Det sammanlagda materialbehovet för etapp 2 i form av bergkross för vägar, uppställningsplatser, betongballast och sand för elkabelgravar uppgår till cirka 4 miljoner ton. För hela vindkraftparken finns tillstånd att bryta 10 miljoner ton berg. Detta sker i namn av vindkraftens miljövänlighet.

Äganderätten, rättssäkerheten och miljön hamnar i kläm i ivern att producera och distribuera vindkraftel. Det kommunala vetot mot vindkraft är på väg att urholkas.

Förslag om begränsningar av möjligheten för markägare att överklaga beslut om ledningsdragningar är också på gång. Lägg till detta att vindkraftparker för närboende orsakar svåra störningar som buller, förstörd landskapsbild och minskade fastighetsvärden upp till flera kilometer från vindkraftparkerna.

Frågan om ekonomisk ersättning för skador orsakade av vindkraftverk prövas tyvärr inte i samband med tillståndsprocessen, i motsats till vad som gäller för vattenkraft. Offren för vindkraften har i stället att själva i civilrättsliga processer kräva ekonomisk kompensation.

Axelssons argument för att Sverige ska kunna bli fossilfritt före 2045 motiveras med att vårt land har oproportionerligt stort inflytande i relation till vår storlek och att Sverige därför ”kan få fart på omställningen även i andra länder”. Det är i sanning en intressant form av storsvensk nationalism. Risken är stor att denna nationella strävan sker till priset av oreparerbara miljöskador och inskränkningar av rättssäkerhet och äganderätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.