2021-10-24, Den lilla människan Anna,

”Är det som är bäst för ”alla” alltid det rätta?”

Söndagens grubblerier består av DN:s ledare där man ger kritik till kommuner som inte anammar vindkraftsutbyggnad bl a.
Enligt omni.se konstaterar DN:s ledarsida att kommuner har ett kortsiktigt egenintresse.
För mig blir detta hemskt att läsa där jag blir orolig för demokratin och det kommunala självstyret.
På landsbygd sitter människor och får sitt ägande förstört och krossat av vindkraftens utbyggnad.
Är dom också egotrippade enligt DN?
Delar svenska folket DN:s vurm för vindkraft, undrar jag stilla.
Kanske, kanske inte, vad vet jag.
Man kanske skulle ha en folkomröstning gällande energipolitiken?

DN får också gärna redovisa för vindkraftens djur och naturpåverkan, allt från hur flygande varelser påverkas, hur marklevande varelser och växter påverkas och ner i jorden till hur det microbiologiska processerna påverkas, framför allt från ljud med medföljande vibrationer osv.

Om ”not in my backyard”-kritiken jag tolkar ut ur DN:s ledarsida så blir det otroligt fint att skåda när det kommunala slammet forslas till Stockholms välbärgade statsdelar för att gödsla upp grönområden såsom parker, fotbollsplaner och andra rekreationsområden.
Fint blir det också när havsbaserad vindkraft slås upp mer, och mer, och mer i Stockholms inre skärgård och havsbandet där utanför.
Kanske vi skulle riva dessa områden i Stockholms lyxboendekvarter till förmån för vindkraften?

Nej, kära DN, jag tycker inte ovanstående.
Men genom er ledare som attackerar kommuners vetorätt angående vindkraft och kallar de som säjer nej för kortsiktigt egenintresse så kallar ni mig indirekt för egotrippad då jag inte vill ha vindkraft alls, varvid texten ovan är en text skriven ur ironisk vinkling för att problematisera utgångspunkten i ledaren.

Jag har inte läst hela ledartexten utan tog bara fasta på orden kommuners kortsiktiga egenintresse, det räckte för mig.

Jag förordar en folkomröstning angående energipolitikens huvudinriktning.
Det är det mest respektfulla för alla parter.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.