2021-10-26, Den lilla människan Anna, ”Jag begriper det inte, att lägga alla ägg i en korg…”

”Jag begriper det inte, att lägga alla ägg i en korg…”

Jag förstår inte.
Varför tvingas människor in i va-system där det inte är absolut nödvändigt?
Varför tvingas samma ”klientel” in i kommunala anslutningar eller system som kräver mer och mer teknik/el?
Man skickar ut ”krisbroschyrer” men tar ifrån människor möjligheterna att klara sig själva vid kris.
Varför ska jag byta va-system som jag idag fortfarande kan använda om krisen kommer?????
Om t ex elen slås ut kan jag fortfarande använda toan med hjälpa av vatten från gammal brunn.
Jag lär ju inte få hjälp i första hand här ute på landet, vilket jag heller inte tycker jag ska ha då eftersom staden då behöver akuthjälpen bättre.
Är verkligen hoten mot miljö och hälsa så stora från en enskild avloppsbrunn, med utsläpp från en person, ute i skogen där närhet till vattendrag och grannar inte existerar?
Inga provtagningar gjorda, inga mätningar gjorda, inga lukter, ingen synlig mättnad i jordlagret kring brunnen, ingen redovisning hur fosforn når vattendrag långt bort, inga redovisade övergödda vattendrag i närheten, inga bevis för hur något når grundvattnet osv osv.
Näe, istället ska jag pådyvlas ombyggnation med pumpar i systemet eller förbränning vilket gör systemet mer sårbart…
Jag begriper inte…
Men pröjsa ska jag annars jäklar skickas ”den stora boteslappen” ut!
Tänk, jag trodde myndigheter skulle se mitt avloppsystem som en tillgång, ett bra system vid ”kriser” som gynnar både mig, andra samhällsinvånare och myndigheterna.
Men näe, alla ägg ska ner i samma korg…
Skyll inte på mig då om de alla går i kras samtidigt och jag tänker då fasen isåfall inte avvakta på att få hjälp, tänker kräva samma snabba hjälp som alla andra om jag tvingas in i dårskapsåtgärder.

Tjurig här ikväll med.
Myndigheter borde se till att samverka med mig istället för att slå undan benen på mig.

Förövrigt undrar jag om jag någonsin kommer få uppleva en enda pensionsdag…
Läste pensionsåldern ska höjas igen…
Tja, lär väl ändå inte finnas några pengar kvar att utdela till pension den dagen…

Drar täcket över huvudet och hoppas morgondagen bereder mig ett bättre humör…

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.