Småskalig elproduktion, myndigheters brist på samförståndslösningar och hantering av små avlopp hör ihop

Fk. Bifogad artikel, Land Lantbruk 22 oktober 2021_HaV, Vattenmyndigh,  avser småskalig elproduktion men myndigheternas brist på samförståndslösningar och att beakta helheten gäller som vi vet även små avlopp.

Samma trångsynthet när det gäller Järle kvarn i Närke, som producerat småskalig vatten-el men som Naturvårdsverket håller på att riva.

https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rle_kvarn

”Området Järle Stad med kvarn och damm, klassas som ett Kulturhistoriskt Riksintresse, men åtnjuter inget lagligt skydd. Nuvarande elproduktion är uppsagd till 2017. Ett stopp för alla former av kvarndrift och elproduktionen, samt rivning och utgrävning av dammen, förbereds för närvarande enligt beslut av Naturvårdsverket (nov 2016), för främjande av flodpärlmusslans spridning.”

Jag såg att MMÖD gav i år Nv rätt att riva anläggningen.

Lars

 

Järle Kvarn är väl inkluderad i det gigantiska om mest omfattande miljöprojektet någonsin. Det handlar väl om över 2000 vattendrag som skall åtgärdas för att fisken skall kunna vandra. Däremot är det en gåt att inte försöka att bygga om och möjliggöra vandringsvägar och rädda befintliga monument av riksintresse.

/ Kent

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.