SVD-Helsingborg/ Unikt avloppssystem igång i Helsingborg – men rent vatten släpps ut i sundet

Unikt avloppssystem igång i Helsingborg – men rent vatten släpps ut i sundet

 

Tre rör i stället för ett: Så sorteras avloppet från Oceanhamnen

Varje lägenhet i Oceanhamnen har tre avloppsrör – ett för matavfall, ett för toavatten och ett för vatten från bad, tvätt och disk. Men vad är poängen med det? SVT fick en tur i testanläggningen.

Hittills har 400 hushåll i nybyggda Oceanhamnen kopplats till testanläggningen Recolab, som ett ligger stenkast från Öresundsverket och en lång golf drive från det nybyggda Oceanhamen.

På testanläggningen, som varit i drift ett drygt halvår, blir mat- och toaavfall till biogas, medan vattnet från bad, tvätt och dusch renas med hjälp av organismer och filter.


Kommentar: Anläggningen i Hälsingborg fungerar på samma sätt som många på landsbygden- Ett rör från TOa till en sluten tank vars innehål fraktas till reningsverket, ett rör för bad, dusch etc till en infiltration och sen tas matavfallet hand om genom en kompost i trädgården. Inte mycket näring som går förlorat och är det rätt byggt så ger det inga föroreningar ut i grundvatten och sjö.

Eltrernativet är en infiltration för toa och gråvatten, då minskas transportbehovet av avloppsvatten till reningsverket.
Alternativt används Alnarps lösning med vass o ch kaveldun, eller torra lösningar som t ex Compostera med flera, se länk till denna sida med alternativa lösningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *