ORUST: LUNNESLÄTT Christer vann kommunalt avloppsbråk efter sju år

ORUST: LUNNESLÄTT

Christer vann kommunalt avloppsbråk efter sju år

 

CHRISTER ANDERSSONS AVLOPPSBRUNN BYGGDES 1975. MEN ÅLDER ÄR INGEN ORSAK TILL ATT FÖRBJUDA DEN, MENAR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN SOM GÅR EMOT BÅDE LÄNSSTYRELSENS OCH KOMMUNENS BEDÖMNINGAR. ”DE ÄR MIN FÖRHOPPNING ATT DEN HÄR DOMEN HJÄLPER ANDRA ÄLDRE SOM BOR KVAR HEMMA I SINA HUS MED SAMMA TYP AV AVLOPPSLÖSNING SOM JAG HAR”, SÄGER CHRISTER ANDERSSON. (BILD: ULF BLOMGREN)

När kommunens miljö- och byggnadsnämnd dömde ut Christer Anderssons avlopp 2014, blev detta början på en lång fejd, som nyligen avgjordes av mark- och miljödomstolen, till Christer Anderssons fördel.

……

Att mark- och miljödomstolen fått på Christer Anderssons linje överraskar kommunens miljöchef Ulrika Marklund.

Jag är själv lite förvånad över mark- och miljödomstolens slutsatser. Det här är ett avlopp som inte uppfyller dagens krav, anser vi och står därför fast vid vår bedömning. Att vi inte har överklagat domen beror på en administrativ miss hos oss, förklarar Ulrika Marklund.

Hon berättar sedan att kommunen befinner sig mitt i en övergång till att införa helt digitaliserad administration. Det är i den övergången man har missat att överklaga ärendet i tid.

Vi kommer att se över de nya rutinerna. Eftersom frågan inte avgjorts i mark- och miljööverdomstolen blir den inte prejudicerande.

Se länk: Avlopp Orust

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *