2021-08-28, Den lilla människan Anna, ”Jag vill ha tillbaka den del jag bidragit med…”

”Jag vill ha tillbaka den del jag bidragit med…”

Kära Regering och Riksdag.
Vänligen återsänd mig den del av mina skattepengar som jag bidragit med till Sida för att finansierat andra länders vatten och avloppsproblematik.
Jag har tyvärr inte råd att bidra till detta då jag är lågavlönad och ni tvingar mig till tvångsåtgärder av mitt avlopp och också kräver mig på 100.000 kronor i vite för att jag inte klarar av att göra det ni påstår är rätt.
Så vänligen skicka tillbaka den delen av mina pengar som inledningen av texten beskriver.
Jag kan tyvärr inte se varför jag ska ta av mina egna skattepengar och hjälpa andra i va-frågor när jag inte själv kan behålla mitt hem som jag bott nu i ca 30 år.
Jag kan heller inte se att det är rätt och rimligt.
Ska jag hjälpa andra i samma problematik men bara acceptera att jag själv går under?

Med vänlig hälsning
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *