2021-08-21, Den lilla människan Anna, ”Noterar; beroende på var man läser”

”Noterar; beroende på var man läser”

Noterar att man definierar avloppens utsläpp av kväve och fosfor på olika sätt.

På en sida;
”Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd olika föroreningar som bland annat bakterier, kväve och fosfor”.

Från annan sida;
”..avloppet från toaletten, det vill säja urin och avföring, innehåller mycket växtnäringsämnen (främst kväve, fosfor och kalium)…”

Intressant med definitioner, avsändare av definitioner och dess respektive syften.

Hur påverkar de olika texterna fastighetsägare, tillika konsumenter, och kommuner tro?

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *