BBlat/ Köpings reningsverk byggs ut för 100 miljoner

Kapaciteten för Norsaverket börjar närma sig taket. Inom några år behöver avloppsreningen byggas ut för att kunna ta hand om avloppet från en ökande befolkning. Det gäller att kunna ta hand om mer – utan att släppa ut mer.

Köpings avloppsreningsverk behöver byggas ut till att kunna ta hand om avlopp från en befolkning på 30 000 personer. En nyhet i planerna som nu finns ute på samråd är att man bygger en rötgasanläggning som kommer att producera biogas.

Samrådet, som ger Köpingsborna möjlighet att tycka till om utbyggnadsplanerna fram till den sista augusti, kommer att leda till att en ansökan om nytt tillstånd skickas in till Miljöprövningsdelegationen i Uppsala senare i år. Ett samråd om samma utbyggnad genomfördes för ett par år sedan, men den gången blev det ingen ansökan.

– Vi hade hoppats på att det skulle komma en färdig lagstiftning kring slamhantering, men den kom inte och nu kan vi inte vänta längre, säger VA-chefen.

Är läget akut?

– Det beror på hur man tolkar reglerna. Vi har legat nära taket för den tillståndsgivna belastningen vid några tillfällen.

När Köpings kommun nu ansöker om nytt tillstånd enligt miljöbalken, är planen att man bygger ytterligare filtersteg för att effektivare skilja bort fosfor. Man kommer också att bygga en rötkammare, där slammet stabiliseras och där man tar hand om biogasen som bildas. VA-chefen förklarar att rötning av slammet är ett krav från de aktörer som tar hand om slammet och använder det till bland annat gödning av åkermark.

Exakt hur man ska använda biogasen som bildas är inte utrett.

Kan ni komma att leverera biogas till fordon?

– Det handlar inte om några stora mängder, så vi kan inte räkna med kommersiell utvinning, säger Elin Granberg.

I samrådet nämns att man eventuellt kan använda den för uppvärmning eller för att producera el.

Hela utbyggnaden av Norsa avloppsreningsverk kommer att klaras av på befintlig mark, berättar Elin. Exakt när arbetena kan komma igång är oklart, för tillståndsärendet kan ta uppåt 1 1/2 år beroende på kompletteringar, så kanske inte förrän 2024–2025.

Vad kommer det att kosta?

– En gissning skulle vara runt 100 miljoner.

Kommer Köpingsborna att märka något?

– Det är klart att i slutänden blir det ju dyrare… men samtidigt blir det ju fler som delar på kostnaden, säger VA-chefen och syftar på de utökningar av VA-nätet som planeras i samband med nya exploateringar och vid Norra Mälarstranden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *