Bblat Köping/ Större reningsverk led i tvångsanslutningen

Köpings kommun genom sitt bolag VME har just nu till 31 augusti samråd om sina planer om att utöka kapaciteten vid avloppsreningsverket Norsa från 25 000 till 30 000 personer för områden som redan är eller i framtiden kommer att anslutas till avloppsreningsverket. Reningsverket byggdes 1970 då invånarantalet var 29 718. Idag är invånarantalet 26 500 varav tätorten är 18 000 personer. Någon prognos från länsstyrelsen om en förväntad befolkningsutveckling har vi inte sett.

Varför behövs då ett utökat reningsverk? Är det fler områden på landsbygden med enskilt VA som ska anslutas och finansiera denna utökning? Vilka är de framtida områdena som anges i samrådshandlingen som kommer att anslutas?

Strategigruppen Norrmälarstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *