Godtycklig regeltolkning har nått tipping point, VA-frågan i fritt fall.

Godtycklig regeltolkning har nått tipping point, VA-frågan i fritt fall.

Svenska folket har på nyheterna den 24 – 25/7 kunnat se hur svenska kommuner tillämpar vattentjänstlagen alltsedan kommunerna 2006 fick beslutanderätten kring inrättande av verksamhetsområden enligt § 6.

Som framgått av SVT har Mitt-Skåne i tre år försökt tvinga ett äldre par att ansluta vatten till ett ödehus som aldrig haft rinnande vatten. När paret överklagade beslutet att betala 58 000 kr i anslutningsavgift och får rätt i mark-och miljödomstolen så överklagar kommunen via Mitt-Skåne vars ansvarige chef inte vill kommentera.

Av SVT har också framgått att Karlskrona kommun beslutat att tvångsansluta villaägarna till kommunalt VA 2021, trots att samma kommun 2019 givit besked att någon tvångsanslutning inte ska ske. Kommentaren som lämnas av VA-chefen är att det var fel avdelning i kommunen som gav ett felaktigt besked 2019.

Den nationella föreningen VA-i-tiden som organiserar fastighetsägare med enskilt VA får fortlöpande in likartade uppgifter som dessa båda från hela Sverige som visar på kommunerna och deras vattenbolags inkompetens i tillämpning av vattentjänstlagen alltsedan 2006.

Regeringen avser utifrån Grönvalls utredning kring ” Hållbara vattentjänster ” att lägga en proposition om en ny vattentjänstlag vilket vi välkomnar. I avvaktan på en proposition med alternativa lösningar kring VA, kräver VA-i-tiden att riksdag och regering stoppar denna rättsvidriga jakt på enskilda fastighetsägare som kommunerna bedriver med stöd av vattentjänstlagen. Vi vill särskilt understryka det faktum precis som i dessa båda fall är tjänstemän som fattat beslut om tillämpning av vattentjänstlagen utifrån delegation i kommunallagen så har de inget som helst ämbetsmannaansvar för sina felaktiga beslut trots att riksdagen lämnat ett tillkännagivande om ett återinförande av ämbetsmannaansvaret. Vi kräver ett omedelbart stopp för detta med hänvisning till riksdagens tillkännagivande om stopp för tvångsanslutning till kommunalt VA i enlighet med civilutskottets betänkande 2020/ 21: CU 14.

Genom denna godtyckliga regeltolkning från kommunerna och deras vattenbolag innebär det att människor får gå från hus och hem, så åsidosätts allas vår äganderätt enligt grundlagen, liksom Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, äganderätten i tilläggsartikel sätts som Sverige ratificerat. Lägg ner denna ogrundade hetsjakt på fastighetsägare med enskilt VA och stoppa omgående denna godtyckliga regeltolkning, den är inte värdig i en rättsstat som Sverige.

Lars-Göran Carlsson
Ordförande VA-i-tiden

En kommentar

  1. Som jag uppfattatt det så far Mittskånevatten både med lögner och vilseleder enskilda kommuninvånare. Detta visade sig då vi Va i Tiden tidigare varit i kontakt med Mittskåne, som då hänvisar till ett domslut som prejudikat, vilket visar sig inte ens stämma, och det domslut de hänvisade till, vilket enligt Mittskånne skulle rättfärdiga tvångsanslutning, samt rätten för dem att ta ut både, avgift , tvångsansluta, samt kräva vattenprover av enskilda. Det svar Va i Tiden fick av Mittskåne är skrämmande och en debatt artikel vore väl på sin plats. // MR

Lämna ett svar till Anders Segerberg Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *