2021-08-14, Den lilla människan Anna, ”Ehh, jaha, vore det inte bra om landsbygden inte tvingades in i kommunalt VA då? Och var inte argumenten andra nyligen?

”Ehh, jaha, vore det inte bra om landsbygden inte tvingades in i kommunalt VA då? Och var inte argumenten andra nyligen?

Läser artikel:
tt.omni.se 27/7 2021
”Priset på vatten kan fördubblas”

Ehh, jaha…
Den globala uppvärmningen ligger bakom fördyrningen..folk använder mer vatten…investeringar i vattenverk och ledningar behövs..aha…

Tja, det är ungefär kontentan i artikeln.

Borde det då inte vara bra att skippa tvångsanslutningar till kommunalt vatten för de människor som redan har eget vatten tänker jag?
Och är det nuvarande va-systemet den bästa lösningen?

Hm..att den globala uppvärmningen ligger bakom fördyrningen var lite nytt för mig.
Tidigare har jag läst om att taxorna behöver höjas pga eftersatt underhåll typ…

Men de e klart…poolboomsexplosion har det ju varit den sista tiden av flera olika anledningar..kräver ju rejält med vatten…

Hmm…finns det inte fler orsaker bakom?

Borde väl också vara bra om man då gav fasen i att utöka kommunalt avlopp där det inte behövs?

Landsbygden har sina lösningar men tvingas in i ett redan överbelastat system..hm..weird…

Jaja, expertisen vet ju bäst.

Och expertisen går väl alltid att lita på?

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *