Köping/ Samråd inför ansökan om utökat miljötillstånd för Norsa Reningsverk

Samråd inför ansökan om utökat miljötillstånd för Norsa avloppsreningsverk

Samrådsunderlag: Samradsunderlag-Norsa-ARV-191104_-Rev-210319 (1)

Miljörapporter
Miljörapport 2015
Miljörapporter 2016-2020 önskas.

Bräddningar
Länk: Bräddning från pumpstationer 2015-2020.
Den vanligaste orsaken är stor nederbörd
Läckagen sorterat efter pumpstation. Vanligaste orsaken KNHF= Kraftiga regn, högt flöde.
Stopp= avloppsledningen måste spolas ren.  Str= problem med strömförsörjningen.
OBS: Bräddningar enbart redovisade per månad. Ifall flera bräddningar skett samma dag, vacka månad så finns inte detta med i tabllen ovan.
I underlaget för samrådet

Flöden på dygnsbasis under tio år- Ej erhållit, förfrågan Till VME/Va kontoret sedan början av aug. 


Samråd för vattenskyddsområde Köping

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *