2021-08-07, Den lilla männsikan Anna, ”Lördagens uppslagfras…”

”Lördagens uppslagfras…”

Tanke:
Fit for 55”.
Har svenska folket blivit upplysta angående detta av traditionell media som SVT?
Vad är det och vad innebär det?
Konsekvenser?
Fördelar?
Nackdelar?
Olika ståndpunkter och synsätt?
Vad säjer de olika partierna här hemma om detta och vad säjer deras företrädare i EU?

Vattendirektivet är inte det enda som kommer drabba FÄ-ägare…

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”


Klipp ur Svd, 2021-07-14

EU:s klimatlag

EU-länderna och EU-parlamentet har i år enats om en klimatlag, med ett bindande mål om att EU kollektivt ska vara klimatneutralt år 2050. I övrigt består lagen främst av regler för hur utsläppsminskningarna ska granskas och uppdateras fram till dess.

I klimatlagen ingår även att EU till år 2030 ska ha minskat sina utsläpp med minst 55 procent, jämfört med 1990 års nivåer. EU-parlamentet tryckte på för högre krav, men nöjde sig med 55 efter löften om tydliga krav när det gäller hur mycket som ska räknas när det gäller kolsänkor, som exempelvis skogen.

I klimatlagen ingår även att nya utsläppsmål på vägen ska tas fram till år 2040. Dessutom ska ett klimatpolitiskt råd inrättas med 15 experter, varav max två från samma land.


Klimatförslagen i Bryssel

Under de kommande dagarna väntar en rad presskonferenser i Bryssel när EU-kommissionen ska lägga fram sitt stora klimatpaket:

* Onsdag, cirka klockan 12: Huvudpresentation med ordförande Ursula von der Leyen, klimatansvarige viceordföranden Frans Timmermans, energikommissionär Kadri Simson, ekonomikommissionär Paolo Gentiloni, transportkommissionär Adina Valean, miljökommissionär Virginijus Sinkevicius och jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski. Följt av särskild presskonferens om energi och klimat med Timmermans och Simson.

* Torsdag, klockan 10.30: Presskonferens med Timmermans och Gentiloni om gränsjusteringsmekanismen (CBAM) och energibeskattning. Följt av presskonferens 11.15 med Timmermans och Valean om grönare transporter.

* Fredag, klockan 11: Presskonferens med Wojciechowski och Sinkevicius om skogsstrategin.

Källa: EU-kommissionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *