Umeå/ Ny strategi delar upp vatten och avlopp i Umeå Kommun

Ny strategi delar upp vatten och avlopp i Umeå Kommun.Bra gjort tycker jag adm Tom
Ordförande Mjölebygdens Vattenförening, tycker att det nya förslaget till VA-strategi är bättre än det tidigare.
Konflikten runt vattenföreningarna leder fram till ett nytt förslag till VA-strategi. Det innebär att kommunen kan utöka verksamhetsområdena enbart för vattenförsörjningen. Föreningar eller enskilda fastighetsägare får ha kvar ansvaret för avloppen.
Umeå kommun började för flera år sedan förbereda en ny VA-strategi. En del av den handlade om att kommunen ska utöka sina verksamhetsområden i flera områden där föreningar för närvarande driver vatten- och avloppsanläggningar.
Bakgrunden är att föreningarna tillhandahåller ledningsnätet men det är kommunalt vatten i ledningarna. De berörda områdena bestod från början främst av fritidsboenden men med tiden har en allt högre andel av dem blivit åretruntbostäder. Över 4 000 fastighetsägare är medlemmar i vattenföreningar. De betalar en avgift för vattenförbrukningen till Vakin. Övriga avgifter går till respektive förening.
Kommunen och det kommunala vattenbolaget Vakin ser flera skäl till att utöka det kommunala verksamhetsområdena när det gäller dricksvatten. Det säkrar vattenförsörjningen i hela systemet och fler delar på de totala kostnaderna för kommunens vattenförsörjning. Inom vattenföreningarna har det samtidigt funnits ett öppet motstånd mot det förslaget. Föreningarna har investerat stora summor i sina ledningsnät och befarar att de inte får ersättning för sina insatser.
Sedan två år tillbaka har arbetet med den nya strategin därför tagit en paus. I år har arbetet med den återupptagits. Kommunfullmäktige ska under hösten fatta beslut i frågan. Ledningen för Vakin, Mikael Berglund(S), byggnadsnämndens ordförande samt Andreas Sjögren(S), miljö och hälsoskyddsnämndens ordförande, presenterade förra veckan ett förslag till ny strategi.
Enligt det förslaget kan det bli möjligt att dela på ansvaret för vatten och avlopp. Det skulle innebära att kommunen och därmed Vakin kan utöka sina verksamhetsområden för vattenförsörjningen men att föreningar samt enskilda hushåll fortfarande kan behålla ansvaret för avloppsanläggningarna.
– Det kan finnas skäl att prova att erbjuda verksamhetsområden för enbart vatten. Det är ett väldigt stort projekt att gräva fram avlopp till varje hus, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.
Markering för anslutningsplats i en av vattenföreningarnas ledningsnät.
Det kommer också ny teknik, bland annat minireningsverk, som effektiviserar och miljösäkrar enskilda avlopp. Dessutom lagförändringar som påverkar ansvarsfrågan för avloppen och som underlättar en uppdelning av ansvaret för vatten respektive avlopp. En förändring är att samfälligheter kan ansvara för avloppsanläggningar. En annan att det blir fastighetsägaren och inte kommunen som får huvudansvaret för att tillsynen för avlopp.
– Fastighetsägare kan redan nu ha onlineövervakning av avlopp så att det får larm om något händer, säger Mikael Berglund som påpekar att det också handlar om hur stora investeringar kommuner orkar med.
– Många kommuner har svårt att finansiera en omfattande utbyggnad av avloppssystem. Det är en trend att lösa avloppsfrågan på det här sättet, säger Mikael Berglund.
Enskilda hushåll har däremot inte samma möjligheter att ordna eget vatten. Längs kuststräckan i södra Västerbotten är det svårt att genom att borra få ett dricksvatten med tillräckligt hög kvalitet. Mikael Berglund ser därför utökade kommunala verksamhetsområden som en bra lösning för att säkra vattenförsörjningen och öppna för en fortsatt expansion i dessa områden.
Mikael Berglund uppger att kostnaden för att ansluta en fastighet till ett kommunalt verksamhetsområde kan komma att uppgå till omkring 85 000 kronor men det finns ännu inga fastställda belopp. Det finns inte heller något information om kommunen är beredd att ersätta vattenföreningarna för de anläggningar de överlämnar om de övergår till att ingå i kommunalt verksamhetsområde i stället för att vara föreningsdrivna.
Henry Franzén, ordförande Mjölebygdens Vattenförening, tror att det väntar diskussioner om förslaget till ny VA-strategi men ser det ändå som ett bättre alternativ än det tidigare förslaget.
Henry Franzén är ordförande för Mjölebygdens vattenförening. Den har omkring 500 medlemmar. Han är försiktigt positiv till förslaget om att dela upp ansvaret för vatten och avlopp. Han ser förslaget som en bra anpassning till ny teknik, nya lagar och regler.
– Det verkar vettigt men det kommer säkert att bli någon form av diskussion mellan dem som vill det här och de som inte vill, säger Henry Franzén.
Han välkomnar att den nya strategin kan öppna för mer valfrihet. Han tror inte på en tvingande lösning.
– Valfrihet är bättre än tvång. Det här är mycket bättre än en storskalig lösning, säger Henry Franzén.
Han förväntar sig också att kommunen och Vakin, innan de fastställer anslutningsavgiften, tar initiativ till förhandlingar med vattenföreningarna angående värdet på föreningarnas anläggningar. Trots ett antal frågetecken ser han förslaget som ett steg i rätt riktning.
– Det här är ett klart bättre alternativ än det tidigare förslaget, säger Henry Franzén.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *