SR P4 Västmanland/ Bada inte på Norra Björnön – vattnet är otjänligt

  • Västerås stad avråder från att bada på Norra Björnön just nu.
  • Orsaken är att tester visar att badvattnet där är otjänligt för tillfället.
  • När nya vattenprover har tagits och analyserats återkommer Västerås stad med information.
  • Västerås stad avråder just nu allmänheten från bad på Lövudden efter att provsvar  visat att badvattnet för tillfället är otjänligt.
  • Västeråsaren Catrin Lindberg missade skylten som avråder från bad.
  • ”Jag är så närsynt men jag förstod att något inte var korrekt när det inte fanns några badande här”, säger hon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *