Köping/ Samråd- Utökning reningsverket

tökning kapacitet från 20 500 pe till 30 000 pe.

 

Se även Norsaverket Miljörapport 2015 

samt Peter Ridderstolpes föredrag hos Roland Karlsson, La Sandviken, Köping.
Se sid 46 och 47 om förslag till åtgärder som staden behöver göra för att minska miljöpåverkningarna av staden sledningssystem och reningsverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *