20201-07-10, Den lilla människan Anna, ”Blodtrycket snart i nivå med Sankte Per”

”Blodtrycket snart i nivå med Sankte Per”

Jag blir så fruktansvärt upprörd.
Att leva i dagens samhälle och efterfråga eftertänksamhet, förnuft och sans kräver konststycket att kunna reglera sina egna kroppsreaktioner så man inte får ett blodtryck som snart står direkt under Sankte Per.

Det går inte att enbart en myndighet eller en lag ska ligga till grund när det gäller grundläggande mänskliga behov!
Hur svårt kan det vara att begripa det???

Havs och vattenmyndigheten må ha sitt uppdrag att följa men det räcker inte!

En bred konsekvensanalys efterfrågas där konsekvenserna ses ur ett stort samhällsperspektiv, ett helhetsgrepp.

Utöver detta efterlyser jag etik och moral i frågan gällande vatten och avlopp i förhållande till människors livsvillkor.

Vatten och avlopp handlar om GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA BEHOV och därmed bör inte enbart Hav och vattenmyndigheten,tillika miljöbalken som Miljödepartementet, stå som enda dikterande part.

Efterlyses:
Ett tvärstopp för tvångsanslutningar/tvångsåtgärder/viten från riksdagen gällande vatten/avloppsfrågor som berör enskilda avlopp.
Pausa allt!

Jag efterlyser en större samhällsanalys i hur dessa frågor slår mot befolkningen och att detta redovisas för gemene man.

Det är som att olika myndigheter kör sina egna race mot sina mål, kul för dom, men hur drabbas den enskilda medborgaren när alla dessa myndighetsmål faller ut i det praktiska vardagen för medborgarna?

Jag får det inte ur skallen; det handlar om GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA BEHOV.

De politiska partierna är enligt mig samtliga ansvariga för detta skamliga sätt att agera mot människor.

Det jag tänker är att detta förfarande i va-frågor gentemot enskilda små fastighetsägare är allt annat än anständigt, ett ord som nu tycks vara på modet i de senaste dagarnas utspel.
Inte heller är det anständigt av den andra halvan av det politiska livet, som inte använder sig av uttrycket om anständighet, att också begrava frågan samtidigt som människor lider faan.

Dags att sluta skriva och tänka innan kroppsreaktionerna för mig upp till Sankte Per.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *