Ekudden utan för Enköping planeras för kommunalt VA. Hur argumentera med politikerna för att stoppa förslaget?

Klipp ur mail ang Fritidshusområde Ekudden utanför Enköping: 

Hur få Enköpings kommun att tänka om kring deras planerade kommunala VA-dragning i området.
Det är ett fullt uppvuxet gammalt sommarstugeområde som håller på att göras om till mer och mer permanentboende som gränsar till Natura 2000, naturreservat och kulturhistoriska miljöer. Vi vill själva ordna bra avlopp, utan att kvaliteterna i området förstörs och har då bland annat identifierat Alnarp Cleanwaters lösning.
Har ni några tips på hur man kan få lokalpolitikerna att tänka om? De har redan godkänt VA-plan och tagit beslut om verksamhetsområdet för VA. Men dåliga beslut borde väl gå att backa om de ännu inte fått ledningsrätt från Lantmäteriet.
____________________________________________

Jag och Peter Ridderstolpe skrev på HAV:s uppdrag en rapport om retention i mark av fosfor och smittämnen. När HAV fick klart för sig att marken avskiljer fosfor liksom smittämnen mycket effektivt så vägrade de att publicera rapporten samt spred lögner till kommunernas miljökontor liksom i fackartiklar liksom i lokaltidningarnas insändarspalter.

Det är alltså inte enbart på naturvetenskapliga sakskäl som ni kan lyckas att stoppa VA-planerna i ert sommarstuge/villa-område utan kontakta politiker som förstår de moderna samhällets begränsningar. Presentera en lösning som är resurseffektiv och arbeta sedan med media och opinionen. 

Hör med övriga i området vad de önskar. Torra toalettlösningar det bästa både för kretslopp av växtnäring, utebliven risk för eutrofiering, inget läckage av POP t ex PFAS till yt- och grundvatten och ekonomiskt. Det finns ett par långtidskomposterande toaletter som minskar arbetsinsatsen till ett minimum.

Frågan är om Du och de övriga invånarna rent socialt accepterar ett torrt system för toaletterna eftersom det finns så många fördomar. En viktig utgångspunkt är att t ex Compostera inte alls luktar i toarummet, vilket ju en vanlig WC gör vid toabesöket. Klarar ni inte det så är vakuumtoa ett alternativ som möjliggör säkert kretslopp till skillnad mot kommunalt avlopp.

Vad det gäller BDT (Bad, Dusch, Tvätt) så kan man tänka sig att vattnet används för bevattning (finns t ex på Gotland men kanske inte aktuellt om Mälarvatten finns i närheten). Infiltration i marken eller rening med membranfilter för återanvändning är andra alternativ.

Lycka till och hoppas ni orkar kämpa för ett mer hållbart system än tvångsanslutning till kommunalt reningsverk.

Lars Hylander


Mailkommentar:
Jag noterade när jag läste på om reningskrav och utsläppskontroll  för större anläggningar ( större än 2000 pe) att dessa föreskrifter och råd är framtagna av naturvårdsverket i samarbete med svenskt vatten. HaV jobbar däremot fram motsvarande regelverk och råd utan någon som helst dialog med verksamhetsutövarna!  Det är ju helt fantastiskt och naturligtvis fullständigt fel.

xx

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *