GP/ Odemokratiskt att tvingas ansluta till kommunalt avlopp

Odemokratiskt att tvingas ansluta till kommunalt avlopp

Att husägare inte längre ska tvingas ansluta till kommunalt avlopp är ingen potentiell miljöbomb. Det handlar om att inte få räkningar på hundratusentals kronor för en anslutning som man aldrig godkänt, skriver Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering.

Replik på debattinlägg: 14/6 Nya regler för eget vatten- och avlopp kan bli en miljöbomb

Representanter för VA Fakta ifrågasätter riksdagens behandling av frågan om VA-anslutning till de kommunala näten. Bakgrunden är att i dag kan kommunfullmäktige i en kommun fatta beslut om att utvidga sitt verksamhetsområde för vatten och avlopp utan att tillfråga de som drabbas vilket betyder att en fastighetsägare med ett enskilt avlopp kan få en räkning på två till tre hundra tusen kronor i sin brevlåda utan den minsta tidigare information. Betalar man inte räkningen så hamnar man hos kronofogden. Detta odemokratiska system hör inte hemma i en demokrati och det är på tiden att riksdagen tar tag i frågan.

Fel om badvattnet

Representanterna för VA fakta påstår att 230 000 avlopp för bad, disk och tvätt rinner ut direkt i naturen vilket är helt felaktigt. BDT-vattnet innehåller inga näringsämnen så det kan infiltreras i marken utan en omfattande rening. Finns det en toalett ansluten till avloppssystemet så måste man ansöka hos kommunen om att få sin anläggning godkänd. Efter slamavskiljning så infiltreras även detta avloppsvatten i de flesta fall via en markbädd för att bidra till grundvattenbildningen.

Toalettvatten kan innehålla näringsämnen och i första hand fosfor som är ett gödningsämne som kan påverka sjöar och vattendrag. En familj på fem personer som bor permanent på en fastighet släpper ut cirka 1 kilo fosfor under ett helt år. Ofta är det frågan om fritidshus och då kan utsläppen vara ett par hundra gram. Lantbrukare brukar gödsla sin åker med 15 till 20 kilo fosfor per hektar. Den lilla mängd fosfor som kommer från enskilda avlopp binds direkt i marken genom retention så kommunen behöver inte vara orolig för något bidrag till övergödning. De flesta sjöar har blivit oligotrofa (näringsfattiga) så de skulle i själva verket må bra av gödning.

Effektiv avdödning

Genom utsläppet av avloppsvatten från enskilda avlopp i marken så får man en effektiv avdödning av smittämnen. Som jämförelse kan man se på de stora kommunala reningsverken som inte har någon redovisningsskyldighet på sina utsläpp av smittämnen.

Det pågår i många kommuner en tillsyn av avloppsanläggningar där man underkänner gamla anläggningar med motiveringen att de troligtvis inte fungerar och då begär kommunerna ombyggnad som kan kosta 150 000 tusen kronor. Även denna verksamhet som tvingar fastighetsägare med fungerande avloppsanläggningar att vidta åtgärder måste skärskådas av riksdagen. Det duger inte att kommuner och domstolar utan konkreta bevis kan tvinga fastighetsägare med hot om vite att göra ombyggnader till ingen nytta.

Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering


Se även Se Ulf Svenssons debattinlägg: Egna VA-lösningar räddar miljön, hälsan och klimatet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *