2021-06-18, Den lilla människan Anna, ”Ur artikel; ”Det kan räcka att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk”…

”Ur artikel; ”Det kan räcka att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk”…

Jag har läst artikeln i GP/Nya regler för vatten- och avlopp kan bli en miljöbomb.

Usch å tvi för den lede.
Enligt denna artikel kan man bli sjuk av att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk.
Ja herre jäklar, de e ju illa det, vill ju ingen.
Jisses va det måste vara många sjuka människor på landsbygden bl a då eftersom det uppges att ”det finns 230 000 fastigheter som faktiskt inte har någon rening alls”.

Hm…
Jag undrar lite över det där med var den siffran kommer ifrån och vad betyder ”inte har någon rening alls”…
Källan till dessa 230 000?
Vad betyder ”inte har någon rening alls?
Vilken forskning utgår man ifrån och vilka värden är det som ska uppnås?
Och här hänvisar man till fastigheter.
Hur många boenden i dessa fastigheter?
Påverkar inte det alls?

Ur artikeln står också ”deras bad, disk- och tvättvatten rinner rakt ut i naturen”.
Jopp, så kan det stå till, verkligen.
Men jag undrar då hur det kan komma sig att EU/stat/myndigheter tillåter att dessa kemikalier finns släppta på marknaden?
Betalar inte vi via skattesedeln för att dessa ofta välbetalda politiker och myndighetspersoner ska se till att det här inte ska kunna ske?
Bort med kem, in med biologiskt nedbrytbart så vips, problemet löst.
De åtgärdsprogram som behövs göras för det som redan cirkulerar skall betalas av den som godkänt kemikalierna.
Lägg inte skulden på individen och låt dem få betala flertalet gånger!

Så, då till det här ”dåligt fungerande avlopp kan sprida smitta till sjöar och vattendrag i närheten” och ”utsläpp av smutsigt avloppsvatten kan orsaka syrebrist, övergödning, algblommning och fiskdöd”.

Jopp, visst ere så, men gäller detta överallt?
Är alla vatten övergödda, syrefattig och algblommande?
Finns det andra faktorer med i bilden?
Är man säker på att det inte är andra ”samhällsinsatser” som skapar problemen kring den enskilda avloppsbrunnen och det övergödda vattendraget?
Jag tänker t ex kalhyggen, stora regn med medföljande ökande jord/växter/djur uti vattendragen, bondens gödning, egna gödningen med konstgödsel osv osv.
Tänk om det inte är den enskilda brunnens avlopp som skapar problem uti vattendragen utan en allmän övergödning av trädgårdarnas gödning med konstgödsel?
Ska den enskilde då bestraffas med utdömning av avlopp?
Hur kan de veta i varje enskilt fall?
Jag kliar mig i huvudet och fattar nada…

Fiskdöd?
Jovars, men dör fiskarna i alla vatten av för mycket fosfor? Tänk om det finns vatten där en ökad mängd fosfor skulle ge positiv effekt för fiskens hälsotillstånd?
Men näe, jag är väl korkad som vanligt…
Vi har väl inte påverkat fiskars undernäring i vissa vatten pga andra samhällsingrepp…

Det jag vet är att runt om i landet stängs våra badvatten av pga ”bräddningar”.
Hm…visst nä, det har ju inget med saken att göra…det är ok och löser sig efter en tid…för dyrt att åtgärda är det ju med…
Enskilda avlopp är i alla lägen en tickande miljöbomb sas det…

Och vad menas med ”smutsigt avloppsvatten?
Avloppsvatten är av olika karaktär och innehåller olika ämnen.
Orakar alla ”smutsiga avloppsvatten” samma skador?
Går det att dra allt efter en kam av ”smutsigt avloppsvatten?
Kan enskilda avlopp ute på landsbygd innehålla lika mycket farliga kemikalier och skadeämnen som kommunala avlopp i städerna?
Om ja, lägg fram fakta på bordet då med hänvisning till forskning och källmaterial.
Om nej, vilket för mig är en självklarhet att det inte gör, så fram med dessa fakta också på bordet då med hänvisning till forskning och källa.

Och hur i jisse namn kan fosfor transporteras flera hundra meter, ibland kilometervis, genom skog?
Har landsbygdens växtliv fått någon slags allergi och börjat rata näringsämnet fosfor medan deras kusinväxter i statsmiljö med glädje fortsätter att mumsa i sig fosforn från kommunala ledningsrörs sprinklerliknande tillstånd?
Ja, det verkar inte bättre ju…???

Nu blev jag trött…

Sammanfattningsvis:
Jag stoppar hellre ner min tandborste i mitt brunnsvatten än fortsätter äta mat som har kopplingar till slamgödslad åkermark.
Jag stoppar hellre ner min tandborste i mitt brunnsvatten än förlitar mig på kommunalt dricksvatten där folk hejvilt uppmanas gång på gång, och överallt i hela landet, uppmanas att koka sitt vatten.
Punkt, slut på tankeverksamheten.

Jag är trygg i mitt tänk, är myndigheterna trygga i sina påståenden?

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”


Webredaktörens kommentar

I maj 2021 kontaktades jag av en boende i Höör. Han berättade att nu hade det blivit stopp i de nya kommunala ledningarna till deras område. De som de tvångsanslutits till. Man har tryckt med 40 bar men det har inte hjälpt, mer tryck gör att ledningssystemet tar stryk.
På andra sidan riksvägen ligger ett fritidshusområde, som tvingades på kommunalt vatten för några år sedan. Dricksvattnet där går inte att dricka pga hög bakterieförekomst. Vattenförbrukningen är för låg i området. Så folk tar med sig vatten.
Vare sig stopp eller dåligt dricksvatten har förekommit tidigare med de enskilda systemen, utan kommit nu med det kommunal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *