GP/ Nya regler för eget vatten- och avlopp kan bli en miljöbomb

Nya regler för eget vatten- och avlopp kan bli en miljöbomb

Debatt: Förslaget om att husägare inte längre ska tvingas ansluta sig till kommunens avlopp lär välkomnas av många. Men utan kontroller riskerar det att bli en både en miljö- och hälsorisk, skriver Joacim Nordh, Caroline Harrå och Hampe Mobärg från branschorganisatinen VA-Fakta.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

 04:55 – 14 jun, 2021

Riksdagen uppmanade häromveckan regeringen om att kommuner inte längre ska kunna tvinga människor med eget vatten och avlopp att ansluta sig till kommunens system. Det vore en regeländring med konsekvenser för cirka 800 000 husägare och för 1 200 entreprenörer som omsätter drygt 2 miljarder om året. Civilutskottet motiverar detta med att det ”ofta leder till konflikter” mellan husägare och kommunens företrädare.

En husägare kan ha investerat över 100 000 kronor i ett enskilt avlopp. När kommunen sedan bygger ut tvingas i dag ägaren att plötsligt betala en anslutningsavgift på upp till 300 000. Det kan såklart göra vem som helst ursinnig.

Bra med valfrihet

Så det är i grunden bra att inte tvinga människor, enskilda och i samfälligheter, att ansluta sig till kommunalt avlopp.

Friheten att välja ett eget framtidssäkert avlopp kan nyttjas av allt fler som gör om fritidshus till permanenta boenden. Det sker både i ytterområden till tätorter och på landsbygden. Man ser nu en trend att fler arbetar i sina fritidshus. Studier visar att sju av tio vill fortsätta att jobba hemma efter pandemin, så det lär sannolikt fortsätta.

Avskaffande av anslutningstvånget kan leda till lägre bokostnader och höjd livskvalitet för många. Men det vore också en miljö- och hälsorisk. Det finns också 230 000 fastigheter som faktiskt inte har någon rening alls. Deras bad-, disk- och tvättvatten rinner rakt ut i naturen.

Kräver kontroller

Vi menar därför att en regeländring bör medföra krav på kontroll. Ungefär som bilen ska in på bilprovning – för egen och andras säkerhet och miljöskydd. Det borde vara en enkel och möjlig lösning. Provningen skulle kunna utföras till självkostnadspris av leverantörer, privata serviceföretag eller av kommunen själv.

När fler fritidsboenden rustas för permanentboende ökar utsläpp och risk att dricksvattnet förorenas. Det kan räcka att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk.

Dåligt fungerande avlopp kan sprida smitta till sjöar och vattendrag i närheten. Utsläpp av smutsigt avloppsvatten kan orsaka syrebrist, övergödning, algblomning och fiskdöd.

Ett test av enskilda vatten- och avloppsanläggningar behövs i hela Sverige, runt tätorter såväl som på landsbygden. Det skulle ge stabila och hållbara regler för att kunna välja att bo och arbeta var man vill.

Caroline Harrå, VA-Fakta, VVS Fabrikanternas Råd

Joacim Nordh, huvudman VA-Fakta, vd Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Hampe Mobärg, huvudman VA-Fakta, rådgivare Maskinentreprenörerna

2 kommentarer

  1. Ett sista strupljud från den drunknande branschen och som vanligt ett uppviglande med en skrämselpropaganda. Snälla VVS branschen kom med konkreta exempel var någonstans finner vi en smitta direkt orsakad av ett enskilt avlopp? Ge exempel på syrebristen orsakade av just enskilda avlopp? Syrebrist kan vi snacka om i Laholmsbukten orsakad av NPK-givor om 80 -100kg / ha på den bördigaste jordbruksmarken i Sverige. Gällande kontroller, varför skulle den idag rådande tillsynen av kommunen upphöra? Att ett regeländring i att avskaffa tvånget att ansluta sig till kommunens system är ju endast en positiv förändring. Riksdagens uppmanande ger hint om att kommande proposition kommer att ändra på gällande regelverk av t.ex. § 6 LAV, (lagen om allmänna vattentjänster). Dagligen bryter kommunerna mot denna lag då rekvisiten inte är uppfyllda som leder till en tvångsanslutning som är en katastrof för miljön. Finns inga reningsverk som klarar av de renande processer som sker i marken efter en infiltration. Långa uppehållstider i mark ger en nedbrytning av många komplicerade kemiska föreningar, inte minst hormonstörande ämnen som bisphenol. Återigen aktuellt då det till synes har en påverkan på utvecklingen av vår kognitiva förmåga. Att VVS branschen skulle kunna tillföra något positivt i form av en ”kontroll” som skulle leda till någon ökad insikt eller förbättring framstår som tämligen patetiskt. Nä, VVS branschens sjunkande skepp går tyvärr inte att rädda, inte ens livbåtarna kommer att nå land. Att ropa där ute tjänar inget till, ingen hör er, ingen bryr sig, ett borttynande som följer evolutionens lagar, det som inte fungerar faller bort.
    / Kent L

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *