Facebook kommentarer på SVD artikel: Fastighetsägare med enskilda VA-anläggningar utsätts för en rättslös myndighets­utövning som i slutänden kan tvinga dem från hus och hem.

Se facebookgruppen  VA-i-tiden nätverk och denna tråd

 • Finns det någon statistik över hur mycket föroreningar de kommunala avloppsnäten läcker ut?
  Likaså hur mycket de breddar ut årligen?
  Med hänsyn taget till den oerhörda underhållsskuld min egna kommun har, drygt femhundra år tar det att reinvestera med nuvarande takt och de enorma mängder dricksvatten som helt enkelt läcker ut varje år – troligen till ett värde av 10-15 miljoner kronor, vilket ju även är ett enormt slöseri av en naturresurs, så ser jag detta som bevis på att storskaliga VA-lösningar knappast kan vara en trovärdig lösning i mindre samhällen.
  Om man gör tankeexperimentet att varje kommun har motsvarande läckage så handlar detta om 3 till 4 miljarder årligen för hela landet.
  Att det ens är lagligt med detta slöseri är anmärkningsvärt.
  Bor själv i en by som kommunen avser tvinga in att bli ett VA-område.
  Det med mycket svaga för att inte säga obefintliga motiv.
  Byn ligger på toppen av ett berg med mycket långa avstånd till vattendrag.
  Om vi själva investerar i ett minireningsverk skulle kostnaderna bli avsevärt lägre för oss privat. Och VA-kollektivet skulle slippa bära kostnaden på de flera miljoner som mellanskillnaden mellan anslutningsavgifter och anläggningskostnaderna innebär.
  Till detta kommer kapitalförstöringen för redan fungerande VA-anläggningar.
  Flera av oss tillhör en samfällighetsförening för vårt dricksvatten. Den är skuldfri och har egna pengar på banken. Och har ett troligt anläggningsvärde på allra minst en miljon.
  Dessutom finns det ett ytterligare antal borrade brunnar som blir värdelösa med ett pennstreck.
  Jag kan inte annat än anse detta vara en ren skandal.
  _______________________
  Hej nej det finns inte dag någon kommun som kan ge ett någorlunda svar på hur mycket det bräddas på grund av att man mäter inte detta på pumpstationerna tex om man har en station som har två pumpar och båda går i en timma under ett skyfall så kan man misstänka att station har bräddat men ingen vet hur mycket alltså är det ofta kill gissningar

  ________________________

 • Mig har Stenungsunds kommun jagat i 12 år och även belagt mig med vite 150000kr jag har en biologisk rening i trekammarbrunn och tar analysprover varje år som visar väldigt bra värden trots detta godkänner kommunen inte min metod och har hotat med nytt vite. Fruktansvärt makt missbruk.
  ___________________________
 • Solvarm 1: Varför jagar kommunen Solvarm?
  KARVLING.COM
  Solvarm 1: Varför jagar kommunen Solvarm?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *