2021-06-05, Den lilla människan Anna, ”Kan man flytta över politiska utspel till andra ämnesområden?”

”Kan man flytta över politiska utspel till andra ämnesområden?”

Jaha.
Då sitter man här igen och grubblar då.

När jag läser olika politiska utspel så grubblar jag över om det är fel av mig att flytta över de utspelen som gällt ett visst ämnesområde till ett annat ämnesområde alternativ ställa i kontraster.

Jag kommer till slutsatsen att jag skiter (ursäkta) i vilket.
Jag tänker.
Jag reagerar.

Reaktion 1:
Debatten kring marknadshyror.
Viktig fråga men när kommer debatten om hur va-frågor krossar enskilda små fastighetsägare?

Reaktion 2:
Utspelen om att politiker övergett vissa områden.
Viktig fråga men när kommer debatten om att man övergett andra områden gällande människors levnadsvillkor, den krassa verkligheten gällande tvångsåtgärder/tvångsanslutningar av vatten/avlopp och dess konsekvenser?

Reaktion 3:
Utspelen kring pensionen.
Viktig fråga men när kommer debatten om att samma pensionärer tvingas från sina liv/hem/hus/stugor alternativt berövas sina besparingar pga tvångsåtgärder/tvångsanslutningar gällande vatten/avlopp?

Reaktion 4:
Utspelen kring vikten av företagandet.
Viktig fråga men när kommer insikten om att arbetskraften i företagen behöver lugn och trygghet i sina privatliv och inte som nu där man kan komma att forceras till försäljning av sina boenden alternativt högre skuldsättning pga tvångsåtgärder/tvångsanslutningar gällande vatten/avlopp?

Reaktion 4:
Utspelen kring humanitär flyktingpolitik.
Viktig fråga men när kommer debatten om humanitet gällande små enskilda fastighetsägare som tvingas bort från sina liv/hem/hus/stugor pga tvångsåtgärder/tvångsanslutningar/vite gällande vatten/avlopp.
Ska EU:s vattendirektiv skapa, i nedåtgående led, en tvångsflytt för den enskilde?
En klimat/miljöåtgärd som är så hård att folk drivs på flykt från sina egna liv.

Reaktion 5:
Utspelen om senaste tidens händelser kring kriminella gäng där uttalandet från politiker gör gällande ”inte det land vi vill ha”.
Viktig fråga men när kommer debatten om kraven på vatten/avlopp, med tvångsåtgärder/tvångsanslutningar/hot om viten/vite, för de enskilda små fastighetsägarna rimmar med om det är så vi vill vårt land ska agera genom myndigheter/lagstiftning, mot sina människor när det gäller frågor som rör grundläggande behov?
Är det landet vi vill ha?

Reaktion 6:
Utspelen kring fastighetsskattens vara eller icke vara.
Viktig fråga men när kommer debatten om kostnaderna och konsekvenserna gällande tvångsåtgärder/tvångsanslutningar/hot om vite/vite för enskilda små fastighetsägare?

Reaktion 7:
Utspelen kring demokrati och värdegrund.
Viktig fråga men när kommer debatten om demokrati och värdegrund som kan kopplas till agerandet av myndigheter gällande små enskilda fastighetsägare och kraven på tvångsanslutningar/tvångsåtgärder/hot om vite/vite gällande vatten/avlopp, dvs frågor som rör grundläggande mänskliga behov?

Reaktion 7:
Den stora frånvaron av nationell debatt i nationell media kring frågor som rör vatten/avlopp gällande små enskilda fastighetsägare och rättssäkerheten i ägandet kontra va-frågorna.

Reaktion 8:
Den fullständiga tystnaden i nationell debatt i de nationella medierna om hur enskilda små fastighetsägare kom att bli de stora förorenarna med sina fastigheter.
Hur gick det till, ursprungskälla till påståendet, underlag för påståendet, hur kom underlaget till?
Och vad säjer forskningen?
Och från vilken forskning utgår denna ursprungskälla?

Reaktion 9:
Va-frågorna med dess konsekvenser lyser med sin frånvaro i traditionell medias möte med politiker och debatter.

Reaktion 10:
Finns det något nöjesprogram på tv som kan göra att jag kan förtränga kommande förmodade försäljning av mitt hem sedan ca 30 år för jag inte kan betala summorna det idag kostar för att få skita rent ut sagt, ursäkta det frispråkiga ordbruket…

Mitt liv tas ifrån mig och allt jag kan göra ikväll är att glo på ”fördumningsburken”.
Orkar inget annat.
Jag är slut som människa.
Jag skulle varit en pryl istället.
Då hade jag åtminstone funnits påtänkt för återanvändning och haft något värde.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *