ATL Lantbruk/ Italiensk maffia spred orenat slam på åkrar

 

Skrämmande framtidsutsikter om vi inte tar krafttag mot slamspridningen i Sverige.
Gäller Italien och ger en föraning om vart Sverige hamnar med nuvarande politik:

Så här kan slam spridas i sverige på Mälardalens bästa jordar. Det är därifrån vi skall få maten sedan.

När slam spreds på åkrarna i Tränsta utanför Hallstahammar, så kördes Katrineholms rewaqcertifierade slam dit, men även lika mycket slam från ort som inte var rewaqcertifiert. Detta samma dagar. Antalet lastbilar som räknades och fotades av de boende är långt större än det som uppgavs av Biototal  till kommunen. Trots detta tror inte miljöhandläggare på de boende utan litar mer på Biotoalals officiella siffror.

Mängderna från Katrineholm har erhållits av Hallstahammars kommun, men de som inte var rewaqcertifierade kördes dit samtidigt och utan några som helst godkännanden och uppföljningar. Lastbilschafförer och slamspridare ger efter kontakter med Biototal inga uppgifter om mängder, utan hänvisar till Biototal. Kommunen önskar bara fortsätta och glömma äredndet, och kommer inte gå vidare med det.

 

Italiensk maffia spred orenat slam på åkrar

 

Företaget sade sig sälja ofarligt, godkänt slam – men egentligen innehöll det höga halter av arsenik, tungmetaller och fluorider.

Slammet har spridits på minst tre tusen hektar i norra Italien.

De italienska lantbrukarna som köpte produkter av det nu stoppade företaget trodde det var godkänt slam de använde på åkrarna. Men i stället handlade det om farligt avfall med stora mängder gifter som företaget sålde som slam. Det hela upptäcktes när en lantbrukare blev misstänksam och vände sig till polisen.

Innan åklagarna stoppade företaget hade fem tusen långtradare kört ut 150 000 ton farligt avfall som använts på minst tre tusen hektar åkrar över hela norra Italien. Bland de giftiga ämnen som hittats i jorden finns arsenik, rester av kolväteprodukter, flera tunga metaller samt fluorider i mängder som är upp till hundra gånger högre än vad som är tillåtet.

Företaget har band till maffian, och åklagarna räknar med att företaget har tjänat upp till 120 miljoner kronor bara på de här affärerna. Lantbrukarna övertygades om att köpa det billiga slammet genom att företaget bekostade spridningen och plogningen av fälten. De mest misstänksamma fick besök av en geolog som övertygade lantbrukarna om hur bra slammet var för deras åkrar. Genom telefonavlyssningar som polisen gjort på uppdrag av åklagaren har det framkommit hur geologen erkände i samtal med andra inblandade om hur han ”ibland tänker på barnen som kommer att äta majsen som växer på de där fälten”.

Femton personer är åtalade, varav en person på en miljömyndighet som betalades för att bearbeta andra myndigheter för att de inte skulle kontrollera företagets produktionsställen. Enligt åklagaren är detta ett bevis på att maffians tentakler nått ända upp i norra Italien.

En liknande skandal uppdagades i Toscana för ett par år sedan, när personer i nära samarbete med maffian övertygade lantbrukare om att använda slam från läderindustrins vattenrening. Då upptäcktes det hela eftersom de enormt höga halterna av krom gjorde majsen blå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *