Ny sopskandal hotar Botkyrka – gifter kan spridas i vattnet

Ny sopskandal hotar Botkyrka – gifter kan spridas i vattnet

Sopberget i Kassmyra kan läcka miljöfarliga kemikalier rakt ut i dagvattnet. SVT kan nu avslöja att det saknas partikelfilter i brunnar som ligger under sophögarna i Kassmyra – trots att tillståndet kräver det. Samtidigt misstänks företrädare för Think Pink, som drivit anläggningen, för grovt miljöbrott. Och den oberoende konsult som kontrollerat miljön på Think Pinks anläggningar i hela Sverige har sagts upp.

– Det här riskerar att bli en miljöskandal, säger markägaren Daniel Rindsjö som hyrt ut avfallsanläggningen.


Webredaktörens kommentar:
Arbetssättet att från miljökontoret att förlita sig på uppgifter från utförare eller konsulter liknar arbetssättet för slamhanteringen i Tränsta/Hallstahammar, där dubbla tillåtna mängden slam från reningsverk spreds på 1/2 km2. Inga vattenprover har tagits i bäckar eller i dricksvattenbrunnarna runt om åkrarna, trots kraftiga protester om att mängderna slam överskred tillåten mängd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *