20201-05-24, Den lilla människan Anna, ”Kort och koncist”

”Kort och koncist”

I det lilla nordliga, moderna, rättssäkra och humanistiska landet Sverige tar man till jurister och domstolar för att driva den lilla enskilda människan ur sitt boende pga grundläggande mänskliga behov.

Men man nöjer sig inte med det.

Man rotar också vidare i den lilla enskilda människans börs för att via skattesedeln sen finansiera andra länders skriande behov av infrastruktur gällande detsamma.

Är det sant?

Ja, undersök själv och fråga dina politiker.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *