Biototal arbetar aktivt för Cirkulärt hållbart kretslopp

Biototal arbetar aktivt för Cirkulärt hållbart kretslopp


Kommentar:

1.
Notera att det är en betald annons. Med 94 milj kr i omsättning så kan man spendera mycket på annonser som vilseleder allmänheten.
Notera att Biototal själva betecknar slammet som avfall!

Lars Hylander
Docent i miljöanalys.

2.

Svenska lagar för slamspridning är dåliga.
Förenklat: Slamupplag är farligt avfall och måste anmälas till miljökontoret.
Men när det sprids är det gödsel och inte anmälningspliktigt. Så om de sprider direkt utan mellanlager så behöver slampridningsföretaget inte göra någon anmälan.

I en ort i Skåne sprider Biototal icke-Revaqcertifierat slam på samma fastighet som Ragnsells sprider Revaqcertifierat slam.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *