Riksdagen/ Beslut: Tvånget att ansluta sig till kommunala va-nätet bör tas bort (CU14)

Beslut

Tvånget att ansluta sig till kommunala va-nätet bör tas bort (CU14)

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU14

En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. Det anser riksdagen och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Tillkännagivandet gjordes i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2020 om frågor som rör hushållningen med mark- och vattenområden. Riksdagen sa nej till övriga motioner, främst med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om tillkännagivande om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *