VLT resp SVT Västmanland/ Större lastfartyg på grund i Mälaren utanför Köping

VLT/

Ett 90 meter långt och 14 meter brett lastfartyg har gått på grund i Mälarens västra del, i Galten, Köpings kommun….
….Ingen av dessa har skadats. Fartyget, som är lastat med gödning och var på väg mot Köping vid grundstötningen under sena fredagseftermiddagen, har heller inte sprungit läck. Inget läcker in i fartyget, inget läcker ut ur fartyget och det råder därför ingen fara för människa eller miljö….

SVT/ Större lastfartyg på grund i Mälaren utanför Köping

Ett 90 meter långt lastfartyg från Nederländerna har gått på grund i Mälaren utanför Köping vid 17.15 på fredagen. Inga personer uppges vara skadade.

Lastfartyget var på väg från Karleby i Finland till Köping och fraktade gödsel. Mellan Köping och Kvicksundsbron körde fartyget på grund av okänd anledning. Enligt Sjöfartsverket ska det röra sig om en mindre grundstötning.

– Bedömningen nu är att den inte sitter så hårt fast så det ska gå att ta sig loss antingen för egen maskin eller med med hjälp av en bärgningsbåt, säger Jonas Franzén, kommunikationsstrateg Sjöfartsverket.

Fartyget läcker inte ut olja och tar inte in vatten.


Fartyget Skagenbank, som gick på grund utanför Köping under fredagseftermiddagen, kunde dras från grundet under sena fredagskvällen och natten mot lördagen.


Kommentar:

Hur går det om en VA ledning som ligger från Köping ut till fritidshusområdena på Stäudd och Dåvö (NorrMälarastrand) körs på och går av. När upptäcks de utsläppen, och när blir de åtgärdade.
Större båtar än idag skall in i Köpings hamn då muddring, slussar och broar är byggda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *