Slamspridning- några tankar av Carl

Stoppa slam-förgiftningen av våra jordbruk, vår mat och oss själva.  Vi bör behandla slamspridning som den allmänna förgiftning det faktiskt är.  Det är inte bara den diffusa spridning av hundra tusentals kemikalier som finns på marknaden utan den specifika förgiftningen som sker då det nu är allmänt känt att inga av de ca 1000 kemikalier som är listade på Naturvårdsverket som aldrig ska få komma ut i naturen mäts, eller spåras.  Det har fått effekten att företag och kriminella som erbjuder sig att omhänderta giftiga kemikalier men vet att det är mycket dyrt att få det processat legalt.  Det har spridit sig att ingen mäter dessa kemikalier i avloppsvatten och därför kan vem som helst göra sig kvitt gifterna i närmsta golvbrunn !  Det är inte toalettavfallet som är farligt om det källsorteras och behandlas i jordbruk innan det sprids … det är avloppets principiella invitation att göra sig kvitt allt genom avloppet som är det generiska felet i avlopp som därför hotar haven och jordarna och därmed hela vår civilisation!
Svenskt Vatten är avlopps-industrins intresseorganisation och de har aldrig ifrågasatt att det de gör är ett massivt hälso- och miljöhot för vår planet!  Om avloppsindustrin inte ifrågasätts för det med sig att kommunerna, som förordar avloppsteknologin, är medskyldiga till vad som aldrig kan teknik-korrigeras … att man genom att bygga avlopp inbjuder att ge gifter och tungmetaller en turbo-genererad spridning.
Detta är problemet som enskilda avlopp kan göra bättre och med val av tillstånd göras mindre farligt för allas hälsa och miljö tills att de allmänna avloppen kan fasas ut.  Genom den långsamma men stadiga produktionen av giftigt avloppsslam är det förespråkarna av avlopp som är våra minst kända terrororganisationer … se www.biosludged.com   Det här skapar en “kejsarens nya kläder” av oanade proportioner … ett “vitt är egentligen svart” som nästan inga har
verktyg till sitt förfogande att hantera varken mentalt eller juridiskt eller tekniskt…
mvh
Carl

En kommentar

  1. Inom industriområden, vid trafikleder, små näringsidkare osv försöker man förhindra att kemikalier, lösningsmedel, metallrester, läkemedelsrester etc når närliggande vattentäkter som används för vårt dricksvatten. Dessa giftiga substanser leds till avloppet och via reningsverken till slammet.
    Men nu sker det orimliga och farliga. Alla dessa ämnen som vi skyddar dricksvattnet från, hamnar på åkermarken i stället där vår mat odlas. Vi vet att våra livsmedel innehåller samma typ av miljögifter som sprids med slam.
    Det kan inte accepteras att våra barn får miljögifter från vare sig vatten eller vällingpulver!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *