DD/ Väl fungerade avlopp gynnar oss alla; VA-industriella komplexet/ Lyssna på forskarna!

Ulf Svensson blandar högt och lågt i sin replik på vår debattartikel. Många av de problem med vatten och avlopp han lyfter handlar om de kommunala VA-verksamheterna och inte alls om de över 700 000 små avlopp som vi tar upp i vår debattartikel…….

Anders Mårtensson

vd VVS-Fabrikanternas råd


VA-industriella komplexet/ Lyssna på forskarna!

Att vd Anders Mårtensson, VVS-Fabrikanternas råd, med jämna mellanrum är ute och propagerar för sina medlemmars intressen är inte konstigt. Det är hans jobb…..

….Den kanske allvarligaste effekten av VA-industrins tillkortakommande handlar om vår framtid. Att satsa på gårdagens lösningar innebär att vi blir kvar i gårdagens problematik. Detta duger inte.  Frågan är vad vi väntar på?

Ulf Svensson

civilekonom Stockholm


VA-branschen – industri på villovägar

Det är sällan en god idé att låta bocken vara trädgårdsmästare. Att som Vd:n Anders Mårtensson för VVS-Fabrikanternas råd föreslå att hans medlemmar, och övriga VA-branschen, själva skulle avgöra om över 700 000 små, enskilda avloppsanläggningar är fullt funktionsdugliga eller ej skulle vara en katastrofal ordning. Gissa om man skulle underkänna enskilda avloppsanläggningar på löpande band…..


Carl Lindström fortsätter med Avloppsindustrin och landsbygden.

Många intressanta vinklar och synpunkter i reaktion till Mårtenssons debattartikel.  Det finns en problemställning som Mårtensson och VA-industrin inte “låtsas om”:  Kommunerna i Sverige har satts i en situation där de fått ansvar för ett område med tillsyn av sanitet, som de inte är varken bäst lämpade för eller utrustade att ta sig an och någonstans anar man felsteg by design.  Kommunerna leds in i en ohelig allians där VA-industrin magiskt löser kommunernas översynsproblem genom att ta över sanitetsansvaret från hus —> reningsverk via rörnätverk —> problemet löst för kommunen så länge alla tvingas in i avloppet, och det är det, som gör att så många små behandlingsenheter underkänns. Kommunerna vill inte ha dem alls och leder ofta nog in dem i fällan … err, fållan. I ett flertal fall hittar man på skäl varför man måste ansluta fastigheter till avlopp.  ….


VVS fabrikanternas råd:

VÅRT SVAR PÅ VILLAÄGARNAS SLUTREPLIK I SVENSKA DAGBLADET

2021-04-09I en slutreplik i Svenska Dagbladet skriver Lars-Göran Carlsson från VA-i-tiden och Håkan Larsson från Villaägarna att det är ett problem att tillsynsbesluten gällande små avlopp grundar sig på en allmän godtycklig bedömning. Vi håller med om att det finns utmaningar i tillsynen av de små avloppen. Att antalet avlopp som åtgärdas varje år är för lågt för att hålla god standard, är ett tecken på det.

Om man vill göra något åt det är en avloppdeklaration, där en individuell bedömning av varje avlopp skulle göras av en oberoende part, en utmärkt och rättssäker lösning. Men den tackar Carlsson och Larsson blankt nej till.

Det verkar vara för att de är oroliga för kostnaden för avloppsdeklarationer som beräknas till cirka 5 000 kronor vart sjunde år, alltså mindre än tusenlappen per år. Det är en kostnad som är låg för att få kunskap och kontroll över sitt avlopp, och närapå ingenting jämfört med vad en villaägare med kommunalt avlopp betalar för sina avloppsreningstjänster.

Som företrädare för den breda badande allmänheten tar vi ställning för badviken, folkhälsan och vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. Om man vill ta hänsyn till de värdena kan man inte, som Carlsson och Larsson föreslår, ta time-out i den kommunala tillsynen och låta avloppen flyta fritt.

Anders Mårtensson
Vd, VVS-FabrikanternaMaildiskussion: Se länkLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *