Vänersborg/ Kärvlings blogg

Kärvlings blogg: VA och utsläppen 2020

….Och finns det något som är mer aktuellt i Vänersborgs kommun just nu än avlopp? Jag tänker på de omdiskuterade verksamhetsområdena på Vänersnäs och det kommande beslutet i miljö- och hälsoskyddsnämnden om familjen Solvarms VA-anläggning i Sikhall. Och alla andra, kända och mindre kända vänersborgare, som tampas med kommunen om sina avlopp.

Kommunen vill nämligen tvinga in så många som möjligt i det kommunala avloppsnätet. Det finns självklart ekonomiska skäl till det, bland annat att VA-taxorna blir mindre höga ju fler invånare som är med och betalar. Även om alla kommuninvånare, som är anslutna till det kommunala VA-nätet, har höjningar av VA-taxorna att vänta. (Se TTELA ”VA-taxorna på väg att höjas igen”.) Men det är oftast inte det argumentet som framförs. Det är istället att kommunens VA-system med avloppsreningsverken på Holmängen och Brålanda är betydligt bättre för miljön och vattnet än enskilda VA-lösningar.

Det är en sanning med stor modifikation…


Läs också vidare om hur VA kontoret hanterar Solvarm och deras ansäkan- terorrstämpling?


Jag skrev följande som fundering på Kärvlings reportage om hur Vänersborgs kommun agerar gentemot en enskild medborgare i kommunen:

Varför jagar kommunen Solvarm. Är det för att kunna visa att ingen skall få ha undantag från den vanvettiga ideen om att alla skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp, oavsett hur mycket det det kostar i pengar och miljö i form av läckage och bräddningar o slamspridningar. Lägg därtill de enorma projekt som VA framdragningen medför med grävningar, sprängningar och en massa lastbilar, grävmaskiner och kompressorer som står för betydande användning av fossila drivmedel. Lägg därtill all tillverkning av material för VA projekten och sand och grus och som skall grävas fram.
För nybyggnation av hus är miljö o klimatavtrycket störst vid byggandet, ej vid användningen. Så torde det vara även för de storskaliga VA projekten.
Så, varför då driva dessa VA projekt i miljöns namn och under täckmantel av att näringsutsläppen minskar.
Vem driver på i Vänersborgs kommun om att inte tillåta Solvarm. Är det tjänstemännen där eller är det ett spel högre upp i maktens korridorer, som i Svenskt vatten och i SKR? Hur mycket inflytande har VVS fabrikanternas råd och VA-guiden på hur VA frågorna hanteras.
Varför envisas fortfarande Havs och vattenmyndigheten med att nedvärdera de små enskilda infiltrationerna och gång på gång hävda att markretentionen inte verkar för små avlopp. Däremot för de stora reningsverken och efterföljande slamspridning är väl fungerande markretention A och O för rening och nedbrytningen av avloppsprodukterna.
Vågar Vänersborgs VA avdelning gå en annan väg än de gör nu, dvs med att krångla och vitesförelägga Solvarm i all oändlighet.
i Köpings fullmäktige ställdes frågan förra veckan om kommunen kan visa humanitet. Vill kommunerna kända som inhumana och jagande sina medborgare, är detta med tokerierna kring VA ett bra sätt att driva bort invånarna från kommunen. För vem vill besätta sig i en kommun där tjänstemän och politiker trakaserar sina medborgare i oändlighet?

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *