Höör/Brev till Mittskånevatten- Frågor och svar

Frågor och svar på vatten och avlopp

Holger Brede ställde till MittSkåne Vatten den 19 april -21 en del frågor ang vatten och avlopp. 

Efter en syrlig påminnelse den 26 april fick han följande svar:

 

Från: kundservice@mittskanevatten.se <kundservice@mittskanevatten.se>
Skickat: den 6 maj 2021 14:02

Till: Holger Brede
Ämne: SV: Svar på frågor

Hej Holger

Tack för ditt mejl. Vi har svarat på dina frågor.

När levererar MSV vatten utan anmärkning till sina kunder enligt den reklam ni gjort?

Vi levererar vatten utan anmärkning till alla utom ett fåtal. De fåtal vi har inom vår verksamhet arbetar vi ihållande och gör kontinuerliga åtgärder som inte alltid hörs eller syns förrän vi är i mål.

Hur ofta kontrolleras kvaliten på vattnet hos slutkunden och inte vid källan?

Vi kontrollerar återkommande både vid källan, på nätet och hos slutkund.  Vi ev misstanke kontrolleras vatten kvalitén varje vecka..

När upphör läkemedelsrester rinna ut i naturen?

När det finns ett politiskt beslut och man beslutar att ta ut avgifter för att klara de kostnader det för med sig.

 

Hur stor är breddning av spillvatten vid regn?

I normal fallet ingen breddning trots ganska kraftigt regn. I kombination med strömavbrott ökar dock risken för breddning.

 

När slutar slöseriet med resurser i form av dåligt underhållna ledningar?

Vi lever med en historia där Sverige i stort ser likadant ut vad gäller behovet utav underhåll. Vi  arbetar kontinuerligt med att förnya ledningsnätet med alla resurser vi får och har, genom de politiska beslut som styr oss.

Det är mycket svårt att ange tider då arbetet pågår kontinuerligt.

 

Hur många kwh förbrukas på Ormanäs som inte är egenproducerat? Hur mycket är egenproducerad el?

2020 förbrukade vi 1 299 813 kWh. Vi producerar ingen egen el.

 

Hur mycket miljöfarligt slam lägges i naturen?

Inget miljöfarligt slam läggs/ körs ut i naturen och vi utför kontinuerligt provtagning på allt slam.

Det är svårt att svara mer exakt än så här då vi justerar efter myndighetskrav, resultat och resurser!

Återkom gärna om det är något mer ni undrar över.

Ha en fin dag

Med vänlig hälsning

Kundservice

Mittskåne Vatten
Södergatan 28
243 21 HÖÖR
Tel: 0413-286 00
kundservice@mittskanevatten.se
www.mittskanevatten.se

Mittskåne Vatten – rent vatten för ett hälsosamt liv i Höör och Hörby.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *