Facebook-klipp: Så här kan det se ut i en kommun när någon begär tillstånd för VA. 

Så här kan det se ut i en kommun när någon begär tillstånd för VA. 
I Tanum kommun kostar det 9 018 kr ,( 2021 är timpriset 1023 kronor och för ett tillstånd att anlägga avlopp tar de 9 timmar (men för installation av torrtoalett, sluten tank eller endast BDT-avlopp tar de 4 timmar).
Priserna är beslutat av politiker i nämnden.
I Vallentuna kommun tar de ca 12.000 kr . Ytterligare timdebitering à 1300 kr “hotas” med om man krånglar./NN

Kommentar:

Det finns ingen dialog längre kommun är inte längre beroende av sina kommuninvånare utan har nu blivit en förlängd arm till staten. Där tjänstemännen tagit över kommunverksamheten. Ja så ser det ut i många kommuner nu där nämndemän inte längre får del av handlingar i ärenden då beslut ska fattas./NN


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *