Älmhult/MÖD dom M4447-20 (Växjö) . Äldre infiltration godkänd. Upphäver tingsrätts och länsstyrelses beslut

Äldre infiltration godkänd i MÖD. Upphäver tingsrätts och länsstyrelses beslut


Se en liknande dom i Växjö MÖD, där domstolen också gav fastighetsägaren rätt, och krav på kommunen att bevisa ange bristerna i anläggningen.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *