SGU rapport/ Organiska mikroföroreningar i enskild dricksvattenförsörjning

Organiska mikroföroreningar i enskild dricksvattenförsörjning


Mail till SGU 26 april 2020,

Hej David!

Intressant rapport Du författat “Organiska mikroföroreningar i enskild dricksvattenförsörjning”. Känns bra att ni med ett undantag inte funnit hälsovådliga halter. Jag känner mig dock inte helt lugn utan tycker ni även borde analysera brunnar som omges av arealer där rötslam spridits. Dessa arealer är stora och mycket dåligt studerade. I Kättslinge, Uppsala, fick invånarna magproblem efter spridning av rötslam. Vore intressant att även studera Organiska mikroföroreningar i brunnsvattnet.

En annan lokal är Hallstahammar, där Biototal för ett år sedan spred större mängd rötslam än tillåtet, troligen dubbla mängden. Viktigt att analysera organiska mikroföroreningar i intilliggande fastigheters brunnsvatten.

Har ni något sådant projekt på gång?

Vänliga hälsningar!

Lars

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *