Riksdagsdebatt fredag 26 mars /§ 7 Svar på interpellation 2020/21:570 om enskilda avlopp

Interpellationsdebatt i riksdagen 26 mars: § 7 Svar på interpellation 2020/21:570 om enskilda avlopp  (se sid 12-16).
Debattörer: Per Bolund (Mp),  Lars Beckman (M), Sofia Westergren (M),

Sid 66.
______________

Kommentar ang Per Bolunds siffror ang små avlopp:
  • Den största invändningen mot de officiella siffrorna är som hela tiden framförts är att markretention ej beaktas.
  • Sen är det också viktigt att förstå att fosfortransporten från land till hav framförallt är en funktion av avrinning och därför varierar mycket år från år. År med mycket nederbörd-stor transport, år med låg- liten transport. De små mängder P som enskilda avlopp bidrar med, 50, 150 el 200 ton beror på hur stor man tror markretention är, men dessa utslpp drunknar i de naturliga variationerna.   Accepterarar man denna del av verkligheten så förstår man också att åtgärder för enskilda avlopp (EA) inte kommer ge annat än lokala förbättringar (i bästa fall).
  • Den tredje viktiga aspekten är att kostnader för förbättrad P avskiljningen för EA alltid är mycket dyrt (orimligt).
  • Dessutom tillkommer frågor kring minireningsverkens och P fällors funktion i andra avseenden, tex ökad sårbarhet, försämrad smittämnesreduktion, klimatpåverkan pga av transporter och tillverkning av kemikalier (spec P fällor)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *