Naturvårdsverket/ Samråd vid ändring av naturmiljön; Samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd

Samråd vid ändring av naturmiljön

Om en verksamhet eller åtgärd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd. Här hittar du vägledning om vad som kan vara en väsentlig ändring av naturmiljön samt stöd för handläggning av en anmälan för samråd.


Samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd

Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd. Här hittar du vägledning om samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *